Każdy ma w sobie przedsiębiorcę... 

W każdy piątek pod opieką Pani mgr Marzeny Tyszki-Kosowskiej odbywają się zajęcia „Koła Młodych Przedsiębiorczych”, w których uczestniczy 17 osób z klas: I TE, II TE i III TE. Celem spotkań jest wykonanie projektu, w którym tworzymy własną, wirtualną firmę. Odnosimy ją do rzeczywistości i lokalnego rynku oraz prowadzimy odpowiednią dokumentację. Projekt ten jest świetnym sposobem na to, aby zastosować w praktyce wiedzę, którą poznaliśmy na lekcjach przedmiotów zawodowych, a także wcielić się w role prawdziwego przedsiębiorcy w realiach współczesnego rynku.

Tekst: Ewelina Stepnowska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
Foto: Marzena Tyszka - Kosowska
index