Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014


    „Rozdzwoniły się szkolne dzwonki…” – tymi słowami pani dyrektor Teresa Zienkiewicz rozpoczęła uroczystość inauguracji roku szkolnego 2013/2014, która miała dziś miejsce w Ekonomiku. Wydarzenie to swoją obecnością uświetnili Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego – Pan Jerzy Bauer oraz przewodnicząca rady rodziców – Pani Anna Krajewska-Polak. Po powitaniu przez panią dyrektor zaproszonych gości, pracowników szkoły i uczniów, nastąpiło podsumowanie tegorocznej rekrutacji, w wyniku której do społeczności szkolnej dołączyło 225 nowych uczniów II LO, Technikum nr 2 oraz ZSZ nr 2. Powstało 8 klas pierwszych:

kl. I LOA (wychowawca – p. Jolanta Palma)
kl. I LOB (wychowawca – p. Agnieszka Waniewska)
kl. I LOC (wychowawca – p. Mariola Fidura)
kl. I TE (wychowawca – p. Ewa Rzuczkowska)
kl. I TI (wychowawca – p. Krzysztof Wiśniewski)
kl. I TS (wychowawca – p. Monika Krajewska)
kl. I TOR (wychowawca – p. Ilona Pieńkowska)
kl. I W (wychowawca – p. Grzegorz Kowalczyk)

    Następnie głos zabrał Pan Jerzy Bauer, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie nauczycieli w dzisiejszym społeczeństwie, a także udzielił uczniom wielu ważnych wskazówek na przyszłość. Przed społecznością szkolną wystąpiły również Pani Anna Krajewska-Polak oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Karolina Pych, które przede wszystkim skierowały słowa powitania do pierwszoklasistów, a także życzyły uczniom wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Online viagra overnight delivery


Viagra Overnight Delivery Australia
3-5 stars based on 199 reviews

Cheap viagra overnight shipping, you've got to use something else… Advertisement The solution? generic viagra shipped overnight A new class of pills that, according to the Daily Mail, "only cost $7 for a pack of ten!" Yep, and they are being sold to women by Viagra Inc. on their website. That seems a small price to pay for a quick Diclofenac to buy online uk fix: "It's all about a pill that'll never go out of style," he What is venlafaxine the generic for said. "A lot of women feel that a pill is just like contraceptive, so you might have one for a few days and then one day you're like wow, I just woke up and I've got this pill now with 20 percent better protection. Whereas when I used to have really horrible unprotected sex during my twenties and thirties they'd be on the pill for months at a time, and they'd think that sex is a struggle. Now they feel it's a much easier thing to ask for, a much less struggle once they've asked for the pill. Advertisement Viagra Inc. is hoping to cash in on the sex toy craze—it just sold a whole bunch of sex toys for $500, one of which is called a "Viagra-proof vibrator"—this very specific problem of Generic tretinoin cream .05 women's sexual behavior that deserves very personal attention. It's understandable why women are so desperate to give Viagra a try. It's natural aphrodisiac and if you've never had it, it doesn't get much better than that. In Viagra Inc.'s case, they're talking about women with vaginal atrophy, a genetic form of cancer affecting the cells in vagina. There's a lot of talk about this now in society, but never before has an item that costs so little have been designed to do so many different things for women, from easing pain and stress to enhancing sexual pleasure. But it turns out that Viagra Inc. has a specific problem, because this product is already cheap viagra overnight shipping being sold to men, too. According the Daily Mail: The company is so confident that its pills are being popular that they hoping to sell th