Śladami Powstania Styczniowego na ziemi ostrowskiej...

    24 października wyruszył Jesienny Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Ostrowskiej zorganizowany przez naszą szkołę. W wydarzeniu tym brała udział nie tylko społeczność ,,Ekonomika", ale również uczniowie innych szkół. Przyłączył się do nas także starosta powiatu ostrowskiego - pan Zbigniew Kamiński.
   
Pierwszym punktem wyprawy była mogiła ppłk Ignacego Mystkowskiego w Zarębach Kościelnych. Następnie udaliśmy się do Kietlanki, gdzie ponad 150 lat temu powstańcy urządzili zasadzkę na rosyjski pociąg pancerny. Mieliśmy okazję stanąć tam, gdzie w 1863 roku Polacy stoczyli potyczkę z Kozakami - wydarzenia te rozgrywały się w Feliksowie. Miłym akcentem było to, iż  w każdym z tych miejsc gromadzili się wokół nas ludzie, aby razem z nami upamiętnić historyczne wydarzenia. 
    Pomimo deszczu i zimna nasi ,,rajdowi rowerzyści" nie poddawali się, dzielnie przemierzali kilometry, aby oddać hołd i cześć poległym powstańcom..
   To niezwykłe przeżycie - przenieść się w czasy powstania i podążać śladami obrońców wolności. Miejmy nadzieję, iż ta niecodzienna lekcja historii nie pozwoli nam zapomnieć o tragicznych wydarzeniach oraz o tych, którzy zginęli za naszą wolność i ojczyznę.

Chwała bohaterom i cześć ich pamięci!

…a oto szczegółowe sprawozdanie z naszej wyprawy. 

„Ziemia ostrowska była terenem ożywionych działań w okresie powstania styczniowego. Szczególnie dużą aktywność polityczną przejawiała w tym zrywie wolnościowym ludność naszego miasta. Przez tereny ostrowskie wiodły trasy przemarszów oddziałów partyzanckich, organizowano kawalerię powstańczą. Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wdzięczności wobec wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki w obronie wolności.” Jesienny Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Ostrowskiej odbył się 24.10.203r., jednocześnie wpisując się w obchody 150 rocznicy powstania styczniowego.

            Organizatorem imprezy był Zespół Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej.

            Cele Rajdu obejmowały:

 • zdobycie przez uczestników rajdu wiedzy na temat przebiegu powstania styczniowego na Ziemi Ostrowskiej;
 • realizację zadania wychowawczego związanego z nadaniem II Liceum Ogólnokształcącemu, Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 2 w Zespole szkół nr 2 imienia Powstańców Styczniowych;
 • przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w uroczystościach związanych z nadaniem Imienia szkole;
 • kształcenie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego
 • kształtowanie postaw etycznych i obywatelskich według hasła: „Bóg – Honor – Ojczyzna”;
 • upowszechnienie wiedzy o powstaniu styczniowym;
 • oddanie hołdu poległym w walce o wolność kraju;
 • promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych;
 • popularyzowanie turystyki aktywnej, krajoznawczej, kulturowej;
 • integracja uczestników.

  Trasa Rajdu:

 • miała charakter rowerowo-autokarowy;
 • obejmowała kolejno miejscowości: Ostrów Mazowiecka - Zaręby Kościelne – Kietlanka - Feliksowo;
 • młodzież pod opieką nauczycieli przemieszczała się autokarem;
 • zaproszeni goście, po wyrażeniu na to chęci - przemierzyli zaplanowaną trasę (liczącą aż 58 km) rowerem. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele:

- Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej - na czele ze starostą Zbigniewem Kamińskim,

- Stowarzyszenia „Zakręcona Ostrów”,

- Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej, którą reprezentowała pani Anna Krajewska-Polak,

- młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

 

                Przebieg Rajdu:

 •  8:30 uczestnicy rajdu zebrali się przed budynkiem Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Po uroczystym powitaniu i wykonaniu upamiętniających zdjęć zaproszeni goście oraz pozostali uczestnicy wyjazdu wsiedli do autokaru, bądź też na rowery i wyruszyli w stronę Zarąb Kościelnych – pierwszego przystanku Jesiennego Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Ostrowskiej.
 • 9:30 autokar, jadący za rowerzystami dotarł na miejsce. W Zarębach Kościelnych odwiedzony został pobliski cmentarz, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ppłk Ignacego Mystkowskiego oraz małżeństwa Anny i Władysława Strzelnickich, biorących udział w powstaniu styczniowym. Jednocześnie, uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej zapoznali uczestników imprezy z sylwetkami w/w Powstańców.
 • 9:45 rajd kontynuował trasę, zmierzając do Kietlanki.
 • 10:00 w Kietlance zostały omówione wydarzenia z 13 maja 1863r., kiedy to oddział powstańczy pod dowództwem Ignacego Mystkowskiego urządził zasadzkę na pociąg  pancerny wiozący żołnierzy  gen. Trolla do Małkini oraz dostawę broni dla Rosjan. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy, przypomniane zostały wydarzenia ze Stoku.
 • 10:15 rajd kontynuował przejazd. Tym razem zmierzał w stronę Feliksowa. Podczas przejazdu uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej przybliżyli pozostałym uczestnikom imprezy historię kapliczki, znajdującej się między Antonowem a Feliksowem.
 • 11:40 rajd dotarł na miejsce, gdzie przedstawione zostały wydarzenia, które rozegrały się pod Feliksowem. Informacjom o Feliksowie towarzyszyło nawiązanie do wydarzeń pod Łączką, Nagoszewem i w Porębie. Ponadto zaprezentowana została postać płk Karola Frycza. Po prezentacji miał miejsce Apel Poległych, podczas którego uczestnicy rajdu uczcili pamięć powstańców styczniowych - wszystkich  bezimiennych i znanych z  imienia Polaków,  wśród których wymienione zostały nazwiska:

                -generała Zygmunta Padlewskiego,
                -pułkownika Wacława Maksymiliana Broniewskiego,
                -pułkownika Władysława Cichorskiego,
                -pułkownika Konstantego Ramotowskiego,
                -podpułkownika Karola Frycza,
                -podpułkownika Ignacego Mystkowskiego,
                -majora Bronisława Deskura,
                -majora Jakuba Jasińskiego,
                -majora Ludwika Lityńskiego,
                -kapitana Władysława Ostaszewskiego,
                -kapitana Jana Podbielskiego,
                -Ludomira Benedyktowicza,
                -Benedykta Teresińskiego,
                -Wiktora Godlewskiego.

            Ich pamięć została uczczona minutą ciszy, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Koniec wizyty w Feliksowie był zwieńczony tradycyjnym wojskowym posiłkiem - grochówką oraz ciepłą kawą i herbatą.

 • 12:20 uczestnicy rajdu wyruszyli w drogę powrotną do Ostrowi Mazowieckiej.
 • 13:00, po podziękowaniu wszystkim biorącym udział w Jesiennym Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Ostrowskiej, impreza została zakończona.

  Mimo pochmurnego nieba i leniwego deszczu, wszystkim udało się z powodzeniem ukończyć rajd. Jego uczestnicy z dumą pokazali jak ważna dla Ziemi Ostrowskiej jest pamięć o powstaniu styczniowym.

 

„CHWAŁA BOHATEROM!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!”

Tekst: Aleksandra Kurak, Łukasz Mętrak

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
Foto: Anna Krajewska-Polak
index