MAMY PATRONA!!!!! 

        Taka chwila zdarza się tylko raz… 

    To był niezwykły dzień - 4 kwietnia 2014 roku odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Powstańców Styczniowych. Na tę chwilę czekaliśmy z niecierpliwością od wielu miesięcy  - angażowaliśmy się w różne działania, które mogłyby uświetnić ten kwietniowy dzień. Odbyło się wiele konkursów tematycznych: konkurs na projekt graficzny sztandaru, na hymn szkoły, konkurs plastyczny, historyczny, recytatorski, czytelniczy. Powstała mapa bitew i potyczek na ziemiach ostrowskich. Odbył się także rajd śladami powstania styczniowego... To nie wszystko, lista działań jest długa…

        Wiedzieliśmy, że w tym dniu będziemy świadkami niepowtarzalnego wydarzenia. Z ciekawością, ale i z dumą podążaliśmy w kierunku szkoły, można nas było rozpoznać już z daleka po odświętnym stroju. Z okazji tak wyjątkowego i niecodziennego wydarzenia w życiu naszej społeczności gościliśmy również wielu dostojnych gości. Pani Dyrektor Teresa Zienkiewicz oficjalnie powitała: Doradcę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw historii i dziedzictwa narodowego – prof. dr. hab. Tomasza Nałęcza, Wojewodę Mazowieckiego – Pana Jacka Kozłowskiego, Dyrektora Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Panią Teresę Michalak, Dziekana Dekanatu Ostrowskiego WNMP – ks. prałata dr. Jana Okułę - wraz z Proboszczami parafii z terenu powiatu ostrowskiego, wybitnego historyka i rodaka ziemi ostrowskiej  - prof. dr. hab. Adama Dobrońskiego, Przedstawicieli rodzin Powstańców Styczniowych – Panią Krystynę Świderską i Panią Elżbietę Rymer – Szklarek, Starostę Ostrowskiego – Pana Zbigniewa Kamińskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana Dariusza Rafalika, Wicestarostę – Pana Jerzego Bauera, Członka Zarządu Powiatu – Pana Dariusza Chmielewskiego, Członka Zarządu Powiatu – Panią Urszulę Wołosiewicz, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Pana Marka Kamińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Pana Zbigniewa Chrupka, Radnych Rady Powiatu: Pana Eugeniusza Boguckiego, Panią Krystynę Gumkowską, Pana Wojciecha Krzyżanowskiego, Pana Tadeusza Legackiego, Pana Józefa Polaka, Panią Annę Rafeenko, Pana Andrzeja Sadowskiego, Panią Bogumiłę Wujek, Panią Annę Zalewską, Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka – Pana Władysława Krzyżanowskiego, Wójta Gminy Andrzejewo – Pana Michała Rutkowskiego, Wójta Gminy Małkinia Górna – Pana Marka Kubaszewskiego, Wójta Gminy Nur – Pana Jacka Murawskiego, Wójta Gminy Stary Lubotyń – Pana Ireneusza Gumkowskiego, Wójta Gminy Szulborze Wielkie – Pana Krzysztofa Michalca, Wójta Gminy Wąsewo – Pana Rafała Kowalczyka, Wójta Gminy Zaręby Kościelne – Pana Józefa Rostkowskiego, Zastępcę Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka – Pana Mariana Stankiewicza, Starostów, Burmistrzów poprzednich kadencji, Kierownictwo Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego na czele z Sekretarzem Powiatu - Panią Jolantą Ugniewską i Skarbnikiem – Panią Małgorzatą Konrad, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej – mł. bryg. Janusza Iwanowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej – insp. Andrzeja Choromańskiego, Dyrektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej – Pana Andrzeja Andersza, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej – Panią Krystynę Zaugolnik, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej – Pana Piotra Orła, Dowódcę 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego
w Komorowie – płk. Ryszarda Kołacza, Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka – Pana Piotra Uściana – Szaciłowskiego, Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej – Pana Bartosza Kublika, Dyrektorów, Prezesów i Przedstawicieli Instytucji  z terenu powiatu ostrowskiego, Dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu ostrowskiego, Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Ostrowskiej – Panią Renatę Trojanowską, sponsorów i darczyńców naszej szkoły, Przedstawicieli Koła Absolwentów i Wychowanków z Przewodniczącą Panią Marią Wolff, Rodziców uczniów z Przewodniczącą Panią Anną Krajewską – Polak, byłych nauczycieli i pracowników naszej szkoły z Panią Dyrektor Izabelą  Malinowską, kadrę pedagogiczną i młodzież ZS nr 2, media: Tygodnik Ostrołęcki, Amazing Telewizja Ostrów, Kurier W, Kurier Ostrowi, ostrowskie portale internetowe.

    Uroczystość rozpoczęła się przemarszem społeczności naszej szkoły i zaproszonych gości do kościoła pw. WNMP, gdzie została odprawiona uroczysta Msza święta. W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i okoliczni mieszkańcy. Mszę celebrował ksiądz prałat dr Jan Okuła. Uroczystość liturgiczną uświetnił chór tworzony przez nauczycieli i młodzież naszej szkoły – swym śpiewem sprawili, że byliśmy bliżej nieba. Gdy ksiądz prałat poświęcił i pobłogosławił sztandar wielu z nas miało łzy w oczach.

      Po zakończonej mszy nastąpił uroczysty przemarsz z kościoła do naszej szkoły na kolejną część ceremonii.

      Na sali gimnastycznej, która dzięki wysiłkowi naszej szkolnej społeczności wyglądała pięknie, rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Na wstępie poproszono wszystkich
o powstanie - wprowadzono poczet flagowy i poczty sztandarowe rodziców, uczniów oraz innych szkół.   Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyrektor Teresa Zienkiewicz – podkreśliła ona, jak szczególnym w historii szkoły jest dzień nadania imienia i przekazania sztandaru oraz oficjalnie powitała dostojnych gości. Następnie zabrał głos Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Ostrowski, który mówił o tym jak ważną rolę odegrali Powstańcy Styczniowi w historii naszego kraju oraz co my – społeczność powiatu ostrowskiego - zrobiliśmy w 2013 roku, by uczcić ich pamięć.

      Po wystąpieniu Pana Starosty nastąpił moment nadania imienia naszym szkołom wchodzącym w skład ZS nr 2. Akt nadania szkole imienia Powstańców Styczniowych odczytał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Dariusz Rafalik, po czym przekazał go na ręce Pani Dyrektor Teresy Zienkiewicz. Z tą chwilą szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej otrzymały imię Powstańców Styczniowych.

      Kolejnym ważnym momentem było uroczyste nadanie sztandaru, Starosta Ostrowski – Pan Zbigniew Kamiński odczytał akt nadania, a honorowi goście naszej szkoły dokonali symbolicznego umocowania gwoździ na drzewcu sztandaru.

   Pani Dyrektor z wielkim szacunkiem przejęła od rodziców sztandar szkoły, by przekazać go uczniom. Przekazywanie sztandaru było chwilą magiczną, przenieśliśmy się w sferę sacrum - wszyscy przyjmujący sztandar klękali i całowali jego płat.
Następnie poczet sztandarowy zaprezentował zgromadzonym sztandar szkoły. Od dziś wszyscy już będą wiedzieć, jak wygląda i co symbolizuje sztandar ZS nr 2.

      Po prezentacji uczniowie złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar.

    Na zakończenie głos zabrali niektórzy z dostojnych, licznie zgromadzonych gości – Doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - prof. dr hab. Tomasz Nałęcz, Wojewoda Mazowiecki – Pan Jacek Kozłowski oraz Dyrektor Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie – Pani Teresa Michalak.

   Po wyprowadzeniu pocztów nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Pani Moniki Kucharczyk i Pani Jolanty Palmy. Montaż słowno–muzyczny stanowił dopełnienie tej duchowej uczty. Wykonawcy przypomnieli nam, że ojczyzna jest to miejsce, „gdzie przeszłość dodaje sił”, a „z historii wielkiej, dumnej (…) czerpiemy dzisiaj wiarę w kraju dobry los”.

Tekst: Anna Błażyńska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg
31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg
36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg
41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg
46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg
51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg
Foto: dzięki uprzejmości portalu www.ostrowmaz24.pl
index