Tajemnice stolicy, czyli co warto zwiedzić w Warszawie...

    Młodzież klasy II LOB  wraz z wychowawcą oraz siostrą Anetą miała okazję w ramach przygotowań do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym uczestniczyć 19.11.2015 r. w Warszawskich Warsztatach Politologicznych organizowanych przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem przewodnim warsztatów było hasło "Europa w czasie kryzysu”. W trakcie spotkania mogliśmy wysłuchać  wykładu dr. hab. Sławomira Sowińskiego pt. „Przyszłość państwa w Unii Europejskiej”  oraz aktywnie wziąć udział w konwersatorium „Procesy dezintegracyjne w Europie”, które poprowadził  dr Piotr Bajda. 

    Wychowawca klasy – p. Michał Kulesza – tak podsumował spotkanie: „Każda wycieczka szkolna dostosowywana jest do profilu klasy i zainteresowań uczniów. Warto sprawdzać w praktyce swoje predyspozycje dotyczące dalszej drogi kształcenia. W przypadku tego wyjazdu udział w zajęciach akademickich  pozwolił zweryfikować  pomysły dotyczące kierunku studiów na konkretnej uczelni.”
    Kolejnym punktem wycieczki było Muzeum Katyńskie w Cytadeli Warszawskiej. To miejsce  trzeba koniecznie odwiedzić. Treści oraz sposób ich prezentacji stanowią doskonałe dopełnienie edukacji historycznej społeczeństwa, w tym szczególnie młodego pokolenia, i kształtowania postawy patriotycznej. Za pomocą “specyficznych” zabytków rzeczowych, muzealiów-relikwii wydobytych z dołów śmierci – w Katyniu, Charkowie i Miednoje, oraz licznych dokumentów będących w ekspozycji stałej Muzeum, możemy dowiedzieć się całej prawdy o tragicznych losach polskich oficerów i ich rodzin.  Podczas zwiedzania poznaliśmy genezę zbrodni, jej  bestialski przebieg i tzw. kłamstwo katyńskie oraz różne aspekty dotyczące losów Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r. Dzięki ekspozycji poznaliśmy tragedię konkretnych osób, gdyż każda ofiara jest znana z imienia i nazwiska. Celem muzeum jest  „zwrócić polskim oficerom twarze”, co podkreślił przewodnik muzeum -  jest to  skuteczny sposób nadania indywidualnego wymiaru Zbrodni Katyńskiej.   Oficerowie, którzy zginęli  w lasach katyńskich do  końca wierzyli,  że wkrótce powrócą do swoich domów, dlatego też nie wyrzucili takich przedmiotów jak klucze, które mogą stanowić symbol nadziei na ich szybki powrót do bliskich. 
    Wrażenie robi puste miejsce, pozostawiane na wpisanie nazwisk z tzw. listy białoruskiej. Od zbrodni katyńskiej minęło 75 lat, a nadal nie wszystkie osoby zostały upamiętnione. Dlatego warto odwiedzać takie miejsca i pamiętać o ludziach, którzy ponieśli największą ofiarę – własne życie…
    Dla  uczniów Ekonomika, zwiedzanie Cytadeli Warszawskiej było ważne ze względu na rolę, jaką pełniła twierdza w czasach Powstania Styczniowego. Jako ambasadorowie pamięci o tym zrywie narodowym z roku 1863, poznaliśmy kolejne treści dotyczące naszego patrona. Wśród zdjęć zgromadzonych w muzeum, odnaleźliśmy również wizerunek kapitana Franciszka Kuleszy, któremu poświęcony jest Dąb Pamięci posadzony w 2009 roku przed naszą szkołą w ramach akcji „Katyń … ocalić od zapomnienia”.Tekst: Michał Kulesza
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg
Foto: Urszula Sokołowska
index