„Human Skills Festival”  

    Klasy z rozszerzonymi przedmiotami typowo humanistycznymi miały okazję przenieść się w niedaleką przyszłość. Młodzież z II LOA i III LOA Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Styczniowych, pod opieką Pani Eweliny Majewskiej i Michała Kuleszy, spróbowała życia studenckiego podczas wykładów i ćwiczeń na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Najlepszym sposobem przygotowania się danej sytuacji jest jej przeżycie. Budynek uczelni, wykładowcy, aule, gwar studencki to całkiem niedaleka perspektywa zwłaszcza dla naszych maturzystów. Ciekawa forma wykładów i atrakcyjne warsztaty podczas „Human Skills Festival” miejmy nadzieję pomogą podjąć decyzję o przyszłej karierze zawodowej. Każda aktywność w tym kierunku poznawania samego siebie wzmocni naszą decyzję i spowoduje że będzie ona bardziej świadoma.
Wprowadzeniem do naszego tematu były dwa wykłady: „ Jak myśleć poza pudełkiem siedząc w pudełku? Słów kilka o innowacyjnym myśleniu w nieinnowacyjnym środowisku” prowadzony przez dr Konrada Maja oraz „Ukryte kompetencje i umiejętności społeczne absolwentów nauk humanistycznych i społecznych” mgr Justyny Sarnowskiej. Doskonale naprowadziły nas, jak zrozumieć konsekwencje swoich wyborów szkolnych czy zawodowych. Jednocześnie dając sygnał, że jesteśmy na dobrej drodze, dokonaliśmy słusznego wyboru, ale cały czas trzeba rozwijać swoje umiejętności.
Spotkanie z coachem Uniwersytetu SWPS w ramach warsztatów „Kompetencje humanistyczne na wagę złota” dało możliwość lepszego poznania własnych predyspozycji. Okazało się, że mamy potencjał, rozwinięte kompetencje miękkie, ale często nie umiemy ich nazwać.
Nasi humaniści, można powiedzieć, odkrywali swoje decyzje zawodowe na nowo. Obecny rynek pracy potrzebuje osób o rozwiniętych kompetencji miękkich , ale trzeba umiejętnie się zaprezentować wobec pracodawców. Tego dotyczyły panele dyskusyjne – „Oczekiwania pracodawców wobec studentów i absolwentów kierunków humanistycznych vs. oczekiwania studentów i absolwentów kierunków humanistycznych wobec pracodawców” oraz „Wynagrodzenia, możliwości rozwoju, ścieżki awansu, realizowane projekty, zlecane zadania, rekrutacje, wizerunek i kultura organizacji - czego chcą studenci, a czego pracodawcy?”.
Przedstawiciele różnych instytucji mówili o kompetencjach humanistycznych i możliwościach, jakie niosą za sobą . Pracodawcy na swoich stoiskach prezentowali oferty pracy, gdzie kompetencje humanistyczne znajdują zastosowanie. Była to czysta konfrontacja poglądów, oczekiwań na linii pracownik – pracodawca.
Dzięki udziałowi w warsztatach przyszłość jawi się trochę jaśniejsza, a plany bardziej doprecyzowane. Warto poznawać uczelnie wyższe i ich ofertę. Pozwoli to ograniczyć złe wybory kierunku studiów. Mamy nadzieję, że obecne klasy II LOA i III LOA nie będą ostatnimi humanistami w Ekonomiku. Wiedzę zdobytą podczas warsztatów spróbujemy wykorzystać podczas Dni Otwartych dla gimnazjalistów i promocji naszej szkoły.

Tekst: Michał Kulesza
01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
Foto: Wiktoria Okalewska
index