Święto Patrona Szkoły. 

    Dnia 8 lutego odbył się apel poświęcony tym, którzy patronują naszej szkole – „ludziom jak śnieg czystym” – powstańcom styczniowym. Apel przygotowany został przez wychowawców klas 1TIA oraz 1TIB - panią Dorotę Sadowską oraz pana Krzysztofa Wiśniewskiego. Uroczystość zawierała część muzyczną i artystyczną. W apelu było dużo ciekawostek dotyczących zarówno powstania styczniowego jak i ważnych postaci biorących w nim udział. To bardzo ważne, byśmy wracali myślami do tamtych chwil -

„bo w naszym mieście, które pamiętasz
Z dalekich dni
Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz
Świeży od krwi.
Bo nasze dzieci pod szrapnelami
Padły bez tchu
O święta Mario, módl się za nami…”.

    Całość zakończyła się podsumowaniem oraz rozdaniem nagród konkursowych przez panią Dyrektor.

Tekst: Agnieszka Podedworna

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
Foto: Dominik Brodzik
index