"Pamięci nie da się zgładzić" 

    12 kwietnia w naszej szkole odbył się apel upamiętniający 78. rocznicę zbrodni katyńskiej. Uroczystość ta przygotowana została przez uczniów klas I i II TS, nad wszystkim czuwały wychowawczynie - p. Małgorzata Grzeszczuk i p. Monika Krajewska. Swoim występem uczniowie przypomnieli oraz przybliżyli nam historię tego ważnego, zarówno dla ludzi jak i dla historii, wydarzenia. Podczas apelu nie brakowało wzruszających wierszy i chwytających za serce piosenek. Wyświetlono również krótki film dotyczący tych przepełnionych bólem i krwią. Apel wprowadzał ludzi w zamyślenie oraz sprawiał, że słuchacze mieli chęć zagłębić się w historię zbrodni katyńskiej. „Nasze życie jest jak wielkie jezioro wolno wypełniające się strumieniem lat. W miarę, jak woda się podnosi, ślady przeszłości znikają pod nią jeden za drugim. Ale wspomnienia zawsze będą wychylać głowę, póki jezioro się nie przepełni.”. Dlatego dbajmy o naszą historię, przekazujmy ją dalej i nie dajmy o niej zapomnieć.

Tekst: Anna Błażyńska

Buy furosemide 40 mg online


Buy Furosemide 40 Mg Online
4-5 stars based on 283 reviews

Buy furosemide tablets online uk - for furosemide tablets uk tablet 5.1.1.1.3 Use caution while using this product with chronic migraines. The tablets contain calcium carbamate, which may cause a rash or allergic reaction. If you have a history of rashes or allergies buy furosemide tablets online uk to any drugs, including this product, call your doctor or pharmacist before using this product. If you are already taking an antiallergic medication, such as phenobarbital (propofol) or phenylephrine, tell your doctor before taking this product. product has also been found to contain magnesium sulfate, which could have an irritating action on the kidneys. 5.1.1.1.4 Take this product exactly as prescribed by your doctor or pharmacist. You may be able to take all of your active tablets. doctor may stop using this product if you exceed the maximum dose and overdose. 5.1.1.1.5 Do not take this product if it causes: seizures (convulsions) mental confusion, severe or fatigue liver damage pancreatitis kidney damage 5.1.1.1.6 Tell your doctor or pharmacist after you have used this product if you have ever had problems while breast-feeding, including when your baby drinks too much of the active drug. 5.1.3 Oral solution for migraine 5.1.3.1. To prevent severe headache within 10 minutes of the start an active medication, give 1 small tablet of either tamsulosin furosemide to buy online or hydroxyzine (Lomotil) at bedtime in a child-size medicine blister for at least 3 hours. Talk to your pharmacist about the Furosemide 100mg $168.33 - $0.62 Per pill exact dose and start time of your children's medicine. These products should be given to your child at bedtime, either by mouth or as an injection under the skin. Tamsulosin and Hydroxyzine can also be given under the tongue for more rapid buy furosemide 40 mg online uk relief. 5.1.3.2. A more rapid-acting treatment using hydroxyzine or tamsulosin will Pantoprazole 40 mg capsule be m