Uroczyste rozpoczęcie roku szkolego 2018-2019 

    Choć w uszach jeszcze szumią morskie fale, …śpiewa rześki, górski wiatr, to trzeba wracać – zabrzmiał dla nas, stęskniony za szkolnym gwarem, dzwonek. Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!
Pani Dyrektor przywitała serdecznie wszystkich zgromadzonych: wicestarostę – panią Urszulę Wołosiewicz, przewodniczącą Rady Rodziców – panią Martę Głębocką, grono pedagogiczne oraz młodzież. W swoim przemówieniu Pani Dyrektor przypomniała, byśmy wykorzystali w pełni czas, który otrzymaliśmy. Zachęcała, byśmy aktywnie kroczyli przez życie, a nie tylko lunatykowali – przecież żeby cokolwiek osiągnąć trzeba działać! A możliwości do działania w naszej szkole jest wiele – pozalekcyjne zajęcia unijne, wycieczki, konkursy, wolontariat...
Pamiętajmy – „Jesteśmy w drodze i nasza droga jest rozwojem i wysiłkiem. Potrzeba akceptacji wysiłku skierowanego do siebie i potem do świata. Ale do siebie w tym celu, żeby to moje ja był taką osobowością, która będzie mogła być darem dla kogoś. Mam co dać drugiemu wtedy, kiedy coś we mnie jest” (W. Półtawska, Genealogia divina). Zatem życzymy wszystkim wytrwałości i zapału w podejmowaniu wyzwań w nowym roku szkolnym.

Tekst: Anna Błażyńska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
Foto: Marcin Dąbrowski
index