Gra miejska 

    W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości -11 października 2018 r. grą miejsko- terenową pod hasłem ,,Wolna – Nieskończenie Niepodległa’’, uczciliśmy pamięć polskich bohaterów walczących o niepodległość ojczyzny. Młodzież z klas I TE i III LO została podzielona na 6 zespołów, których zadaniem było odnalezienie wskazanych miejsc na podstawie map miasta. Po dotarciu do punktu , odnalezieniu loga, agent przekazywał grupie kopertę z zadaniami. Po ich wykonaniu uczestnicy przemieszczali się do kolejnego miejsca.

Zadanie 1: Młodzi oddają cześć Żołnierzom Wyklętym. (martwy punkt – bez agenta)
- Zgromadzenie młodzieży pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.
- Obejrzenie wystawy poświęconej rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.

Zadanie 2: ,,Czerwoniak’’.
- Odczytanie treści odnoszącej się do wydarzeń z II wojny światowej zapisanej na tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku.
- Uczestnicy mieli za zadanie zapytać przechodniów, jakie funkcje pełniły piwnice pod ,,Czerwoniakiem” oraz o dalsze losy więźniów.

Zadanie 3: Na skrzyżowaniu dróg.
- Odczytanie informacji zamieszczonych na tablicy upamiętniającej wydarzenia z powstania styczniowego.
- Przeprowadzenie sondy ulicznej na temat największej bitwy powstania styczniowego na terenie powiatu ostrowskiego.
- Uczestnicy wskazywali, gdzie spoczywają przywódcy powstania styczniowego.

Zadanie 4: Cmentarz jest naszym przewodnikiem.
- Odszukanie na cmentarzu: (opracowanie Ryszarda Ejchelkrauta ,,Cmentarze wojenne’’)
  • mogiły pochowanych obrońców ojczyzny poległych 4 sierpnia 1920 roku, żołnierzy poległych w latach 1918-1921.
  • wspólnej mogiły podoficerów i kanonierów 18 Pułku Artylerii Lekkiej
  • Pomnika Partyzantów 13. Pułku Armii Krajowej poległych pod Pecynką w 1944 r.
  • Pomnika Żołnierzy Armii Krajowej
  • Pomnika Mauzoleum poświęconego córkom i synom ziemi ostrowskiej zamordowanym w latach 1939-1956

- Młodzież udała się na groby nauczycieli, nad którymi sprawuje opiekę.
- Zapalenie zniczy i uczczenie minutą ciszy pamięci polskich bohaterów.


Tekst: Małgorzata Radwańska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
Foto: Agnieszka Dębek
index