Dzień Edukacji Narodowej 

    Dnia 12 października 2018 roku w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, zaproszonych gości oraz uczniów. Swoją obecnością zaszczycili nas emerytowani pracownicy naszej szkoły oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Krzysztof Listwon i przewodniczący Rady Rodziców - Robert Pawlak.
Pani dyrektor Teresa Zienkiewicz w imieniu własnym, uczniów oraz rodziców podziękowała wszystkim pracownikom naszej szkoły za pracę, poświęcenie i za serce, które wkładają oni w edukację i wychowanie uczniów.
Chcąc docenić pracę nauczycieli Pani Dyrektor przywołała słowa W. A. Warda: „Słaby nauczyciel – opowiada, dobry nauczyciel – wyjaśnia, bardzo dobry nauczyciel – demonstruje, genialny nauczyciel – inspiruje”. W naszej szkole, jak zauważyła Pani Dyrektor, możemy doświadczyć spotkania z nauczycielami, którzy inspirują młodych ludzi do działania, …i za to dziękujemy…
Po przemówieniu przyszedł czas na nagrody dla pracowników Zespołu Szkół nr 2. Nagrodę Starosty Ostrowskiego otrzymali: pan Wiesław Deoniziak i pani Tatiana Platonova. Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 z rąk Pani Dyrektor odebrali: Anna Błażyńska, Małgorzata Grzeszczuk, Izabela Krasińska, Ilona Pieńkowska, Eliza Szabłowska, Aneta Wagner, Magdalena Kulesza, Jolanta Bubrowiecka, Barbara Podleś, Jolanta Ponichtera, Beata Rutkowska, Agnieszka Chochlińska, Wiesław Grochowski. Gratulujemy!
Następnie przewodnicząca samorządu uczniowskiego - Karolina Grodecka (w imieniu wszystkich uczniów) złożyła pracownikom naszej szkoły życzenia i wręczyła kwiaty na ręce dyrekcji. Gratulacje i życzenia popłynęły również z ust gości przybyłych na uroczystość.
Na zakończenie mogliśmy wysłuchać wzruszającej części artystycznej. Przedstawienie przygotowali uczniowie pod kierunkiem: p. Marioli Fidury, p. Natalii Świderskiej, p. Jolanty Palmy oraz p. Agnieszki Dębek. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili codzienny trud nauczyciela, jego poświęcenie i troskę o dobro wychowanków.

Tekst: Sylwia Niedzielska, Izabela Socik

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg
Foto: Marcin Dąbrowski
index