,,Żeby Polska była Polską" 

    W dniu 9 listopada w naszej szkole odbył się apel z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Panie: Agnieszka Dębek, Mariola Fidura, Jolanta Palma i Natalia Świderska zaprosiły do współpracy uczniów z klas III LOA, IV TE i II TE, o oprawę muzyczną zatroszczyła się siostra Aneta, która przygotowała chór tworzony przez młodzież z klas: IV TRS, III TE, III TI, II TIA, II TE, I TE, I TH, III LOA, I LOA. Uczniowie w montażu słowno-muzycznym przybliżyli nam losy zniewolonej przez 123 lata Ojczyzny, …aż do momentu odzyskania przez nią niepodległości. Apel przygotowany był w myśl hasła: Bóg, honor, ojczyzna. Te ideały z pewnością przyświecały Józefowi Piłsudskiemu, który poprowadził Polaków do zwycięstwa. Zarówno recytacje jak i śpiew oddawały ducha patriotyzmu oraz szacunek i miłość do naszego kraju - Polski. Uroczystość skłoniła odbiorców do refleksji. Ważne jest, by doceniać to, co się ma i pamiętać o tych, którym to zawdzięczamy. Dzięki wydarzeniu sprzed 100 lat możemy żyć w wolnym kraju.
Ponad to, o godzinie 11:11 cała społeczność szkolna zebrała się na górnym korytarzu, by wspólnie odśpiewać ,,Mazurka Dąbrowskiego''. To było dopełnieniem obchodów uroczystości odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tekst: Lidia Markowska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
Foto: Marcin Dąbrowski
index