INVICTUS 2018 

    Już po raz piąty młodzież z naszej szkoły wzięła udział w konkursie organizowanym pod patronatem Starosty Ostrowskiego „ INVICTUS”. Tytuł ten przyznawany jest osobom, które swoją postawą moralną, zaangażowaniem i pracą poświęcają się na rzecz rozwoju naszego powiatu i drugiego człowieka. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać pracę literacką w formie laudacji o takim właśnie lokalnym bohaterze społeczniku. Szkolnym opiekunem konkursu była p. Monika Kucharczyk.
Uroczysta gala, w której wraz z młodzieżą i opiekunem uczestniczyła także Pani Dyrektor Teresa Zienkiewicz, odbyła się 15 lutego w budynku Jatek w Ostrowi Mazowieckiej. I w tym roku nie wyszliśmy bez nagrody. Otrzymała ją w kategorii szkół średnich Urszula Jagielska z klasy II TE, która zajęła III miejsce za pracę o pani Teofilii Ptaszyńskiej – założycielce Handelsschule w Ostrowi Mazowieckiej. To właśnie tej niezwykłej postaci nasza szkoła zawdzięcza swoje ponad siedemdziesięcioletnie istnienie. Warto w tym miejscu przywołać fragment laudacji :
„Człowiek odnoszący się do innych ludzi z dobrocią to taki, który kocha bliźnich bardziej, niż na to zasługują. Bohaterstwo natomiast to męstwo, niespotykana odwaga i trzeźwość umysłu, nawet w tych najtrudniejszych chwilach. Piękne to cechy, lecz jaka jest ich cena. Ilu jest ludzi, którzy podjęliby się pracy nad samym sobą? Myślę, że niewielu, ale gdy jednak znajdzie się już taka osoba, to pozostaje ona na kartach historii już na zawsze. Ja znalazłam właśnie takiego człowieka, który posiadał coś więcej niż dobroć i bohaterstwo, bowiem odznaczył się sprytem, nieograniczoną miłością, bezinteresownością, patriotyzmem i szacunkiem do narodu. Mowa tu o pani Teofilii Ptaszyńskiej. Niestety nie miałam okazji spotkać się z tą wspaniałą Polką, ale jestem pewna, że rozmowa z nią tylko utwierdziłaby mnie w przekonaniu, jakim Aniołem była dla młodzieży. Pragnę podzielić się jej historią nie tylko z uczniami naszej szkoły, ale także z młodzieżą z innych placówek. Chciałabym, aby każdy miał świadomość, jak silnie trwająca przy swoich ideałach osoba chodziła po ostrowskiej ziemi…”
Jest nam również niezmiernie miło, że jedna ze statuetek trafiła do rąk Pani Anny Kolasińskiej, dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej, o której wzruszającą pracę napisała także nasza uczennica Katarzyna Krajewska z klasy II LOA.

Tekst: Monika Kucharczyk

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
Foto: dzięki uprzejmości portali ostrowmaz24 oraz OPI
index