"Przystanek Historia" 

    21 lutego 2019 roku klasa I LOA z panią Natalią Świderską wzięła udział w wykładzie pt.: „Uchodźcy ze Związku Sowieckiego w Afryce i Indiach w latach 1942-1945”. Przedstawiono na nim prezentację, w której zostały omówione zagadnienia m.in. dotyczące zbrodni katyńskiej, deportacji, agresji sowieckiej na II RP czy Układu Sikorski-Majski. Zostały zaprezentowane również przykłady prasy działającej ówcześnie, m.in.: "Polak w Afryce" , "Głos Polski" oraz rozgłośni radiowej.Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę o wiele cennych informacji i przybliżyła sobie obraz życia Polaków w trudnych warunkach, zesłanych na Syberię. Pomogło nam to zrozumieć tragedię, która spotkała naszych rodaków.Warto przekazywać wiedzę historyczną, aby młode pokolenie znało losy świata i historię swojego kraju. Zaproszenie na lekcję historii przyjęliśmy od Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej i Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Spotkanie odbyło się w Starej Elektrowni.

Tekst: Alicja Klimaszewska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
Foto: Natalia Świderska
index