Wręczenie świadectw maturzystom. 

    26 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Był to szczególny dzień dla uczniów, którzy właśnie dziś zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią.
Pani Dyrektor po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przekazała nagrody książkowe i wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, zarówno w edukacji jak i zajęciach pozaszkolnych. Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce otrzymała Aleksandra Choba z kl. III LO. Nagrodę Zarządu Powiatu za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, z rąk Wicestarosty Powiatu Ostrowskiego – Pana Józefa Rostkowskiego – otrzymała natomiast Kinga Łapińska z kl. IV TE.

Wśród wyróżnionych znaleźli się także:
 • Karolina Grodecka – kl. III LO,
 • Klaudia Grabowska – kl. III LO,
 • Natalia Majewska – kl. III LO,
 • Joanna Podolak - kl. III LO,
 • Magdalena Szostak – kl. III LO,
 • Klaudia Murawska – kl. III LO,
 • Katarzyna Wagner – kl. III LO,
 • Weronika Grabowska – kl. III LO,
 • Sylwia Nienałtowska – kl. III LO,
 • Angelika Geskin – kl. III LO,
 • Kacper Łuniewski – kl. IV TRS,
 • Bartosz Gibuła – kl. IV TRS,
 • Maciej Kalinowski – kl. IV TRS,
 • Maciej Kowalewski – kl. IV TRS,
 • Damian Dębek – kl. IV TRS,
 • Łukasz Subda – kl. IV TI,
 • Paweł Grabowski – kl. IV TI,
 • Krystian Sobotka – kl. IV TE,
 • Aleksandra Kalinowska – kl. IV TE,
 • Katarzyna Tomczuk – kl. IV TE,
 • Karolina Karpińska – kl. IV TE,
 • Tomasz Kozłowski – kl. VI TE.

Za osiągnięcia sportowe statuetki otrzymali:
 • Maciej Kalinowski – kl. IV TRS,
 • Cezary Szydlik – kl. IV TRS,
 • Kewin Godlewski – kl. IV TRS,
 • Kamil Kulesza – kl. IV TRS,
 • Julia Szymańska – kl. IV TRS,
 • Łukasz Subda – kl. IV TI,
 • Eryk Rembowski – kl. IV TRS,
 • Krystian Sobotka – kl. IV TE,
 • Maciej Obuchowski – kl. III LO.

Rodzice biorący udział w uroczystości zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, które otrzymali z rąk Pani Dyrektor.
Uczniowie, żegnając swoich starszych kolegów, życzyli im powodzenia na egzaminie dojrzałości oraz podziękowali za czas spędzony razem. Ciepłe słowa do maturzystów skierowali również zaproszeni goście: Pani Marta Głębocka – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pan Józef Rostkowski, który sprawuje funkcję wicestarosty. Jednak najbardziej wzruszającym był moment, gdy głos zabrali sami maturzyści i po raz ostatni zaśpiewali dla społeczności Ekonomika.
Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że zapadnie on na długo w pamięci tegorocznych absolwentów. Może po latach z „łezką w oku" wspomną tych, którzy tu zostali.
Kończy się pewna historia i czas wyruszyć dalej… „Nie trwajcie w bezczynności, podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie”(Jan Paweł II).

Tekst: Anna Błażyńska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg
31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg
36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg
41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg
46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg
51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg
56.jpg 57.jpg 58.jpg 59.jpg 60.jpg
Foto: Robert Nejmoła
index