W Centrali BPS w Warszawie 

    Dnia 15 kwietnia 2019r. Ekonomiści z klas IV TE i II TE odwiedzili Centralę Banku BPS w Warszawie. Podczas wizyty zostali zapoznani z zasadami systemu bankowego w Polsce i specyfiką bankowości spółdzielczej, problematyką stopy procentowej oraz podstawami bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wykłady zostały przeprowadzone przez Wiceprezesa Zarządu BPS Artura Adamczyka, Dyrektora Departamentu Skarbu Piotra Epszteina oraz Mariusza Gądka i Łukasza Pilicha z Departamentu Bezpieczeństwa.Młodzież odwiedziła serwerownię Banku, dealing room oraz wystawę w ramach Centrum Historii Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Wyjazd zorganizowany został w ramach współpracy szkoły z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Tekst: Marzena Tyszka-Kosowska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
Foto: uczestnicy wyjazdu
index