Dziedzictwo kulturowe regionu 

    29 maja uczniowie klas: I LOA, II LOA i I TE uczestniczyli w warsztatach geograficzno-historycznych pt. „Dziedzictwo kulturowe regionu” zorganizowanych przez p. Małgorzatę Radwańską i p. Dorotę Sadowską. Na początku naszego programu odwiedziliśmy cmentarz parafialny w Jasienicy, gdzie znajduje się mogiła powstańca styczniowego, przyrodnika i badacza Jeziora Bajkał – Wiktora Godlewskiego. Poznaliśmy fakty i ciekawostki związane z życiem tej wybitnej postaci oraz zapaliliśmy znicz na jej grobie. Kolejnym punktem programu był klasztor w Zarębach Kościelnych. Jego niezwykłą historię, sięgającą czasów konfederacji barskiej, z wielką pasją opowiedział nam proboszcz parafii – Andrzej Dmochowski. Zostaliśmy również oprowadzeni po celach zakonnych oraz podziemiach klasztoru, gdzie znajdują się tablice epitafijne Jędrzeja Świderskiego, trumna ze zmumifikowanymi zwłokami zmarłego w 1768 r. fundatora - kasztelana Szymona Zaremby oraz spoczywają zakonnicy. Dowiedzieliśmy się również, że w świątyni tej, tuż przed bitwą pod Kietlanką, która odbyła się 13 maja 1863 r., często modlił się i rozmyślał dowódca oddziału - podpułkownik Ignacy Mystkowski. Poznaliśmy bliżej sylwetkę powstańca styczniowego, który zginął we wspomnianej bitwie pod Kietlanką i spoczywa na cmentarzu w Zarębach Kościelnych. Podczas warsztatów pozyskaliśmy wiedzę na temat układu osadniczego i sieci rzecznej w Zarębach Kościelnych i Złotorii. Pani Małgorzata Radwańska wyjaśniła nam obecność pól sandrowych i występujących na tych terenach gleb bielicowych. Ostatnim punktem programu była Paproć Duża – okolnica zwana potocznie największym rondem w Polsce. Poznaliśmy historię powstania wsi sięgającą do początku XIX wieku oraz legendę związaną z istniejącym tam kościołem ewangelicko – augsburskim. P. Dorota Sadowska przedstawiła nam dzieje miłości Józefa Piłsudskiego i Marii Juszkiewiczowej, którzy w tejże świątyni w 1899 r. zawarli związek małżeński. Niewątpliwie dziedzictwo kulturowe naszego regionu jest niezwykle bogate, dlatego warto je poznawać, zgłębiać wiedzę o nim, zachwycać się i dzielić nim z innymi.

Tekst: Dorota Sadowska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
Foto: uczestnicy wyjazdu
index