Dzień Patrona Szkoły 

   

Nikt im iść nie kazał, poszli, bo wiedzieli,
Za ci idą walczyć, komu spłacać dług.
Nikt im iść nie kazał, poszli, bo tak chcieli.
Bo takie dziedzictwo wziął po dziadach wnuk.23 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Powstańców Styczniowych. 22 stycznia minęła 157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor – Bogusław Konrad, który przywitał zaproszonych gości: Starostę Ostrowskiego – p. Zbigniewa Chrupka wraz z małżonką, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej – p. Krystynę Polakowską, przewodniczącą Rady Rodziców – p. Martę Głębocką oraz w imieniu ks. prałata dr Jana Okuły – ks. Marka Żmijewskiego. Pan dyrektor zaprosił zebranych do obejrzenia montażu słowno – muzycznego pt. Powstanie Styczniowe na Ziemi Ostrowskiej, które przygotowała młodzież z klasy II TE pod kierunkiem p. Małgorzaty Radwańskiej i p. Doroty Sadowskiej. Opowieści uczniów o bohaterskich postawach Powstańców Styczniowych i współpracujących z nimi mieszkańców Ziemi Ostrowskiej i okolic oraz recytacje utworów poetyckich uzupełniła prezentacja multimedialna , a także uświetniły pieśni patriotyczne odśpiewane przez chór szkolny przygotowany przez p. Izabelę Krasińską i siostrę Anetę Wagner. Po występach młodzieży mowę wygłosił pan dyrektor, który podkreślił, że : „Nasz Patron nieustannie uczy nas, jak powinniśmy postępować każdego dnia, bo choć od tamtych wydarzeń upłynęło 157 lat, to dążenia do samostanowienia o własnym państwie są wartościami nieprzemijającymi.” Pan dyrektor poinformował również zebranych, że 21 stycznia w Ekonomiku odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny Powstanie Styczniowe na Ziemi Ostrowskiej, który skierowany był do uczniów szkół średnich powiatu ostrowskiego. Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Ostrowskiego – pana Zbigniewa Chrupka. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, które wręczył Pan Starosta.

I miejsce – Mateusz Zaczkowski ZS nr 2
II miejsce – Mikołaj Rowicki LO im. Mikołaja Kopernika
III miejsce – Michał Terlikowski ZS nr 2.

Zaproszeni goście wygłosili przemówienia, a także złożyli życzenia społeczności Ekonomika z okazji Święta Patrona Szkoły. Pani Krystyna Polakowska – Wiceprezes Banku Spółdzielczego przypomniała zebranym o Wiktorze Godlewskim – Powstańcu Styczniowym urodzonym w Bogutach Wielkich, pochowanym w Jasienicy, zesłańcu na Sybir, przyrodniku, ornitologu, badaczu Jeziora Bajkał oraz współzałożycielu Ostrowskiego Towarzystwa Pożyczkowo–Oszczędnościowego – późniejszego Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.
Obchody Dnia Patrona na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości szkolnych, dlatego też mamy nadzieję, że wiedza o naszych lokalnych bohaterach narodowych związanych z Powstaniem Styczniowym będzie rozpowszechniana wśród społeczności szkolnej.

Tekst: Dorota Sadowska

01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg
06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg
11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg
21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg
26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg
31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg
Foto: Marcin Dąbrowski
index