ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi Mazowieckiej


 

UZYSKALIŚMY CERTYFIKAT I CZŁONKOWSTWO

 
   W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół nr 2 przystąpił do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń.
   Organizatorami konkursu była redakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie oraz Fundacja Państwo Obywatelskie. Do Komitetu Honorowego zaproszeni zostali: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Sejmu i Senatu, przedstawiciele Stowarzyszeń Nauczycielskich, przedstawiciele Kuratoriów Oświaty, Komendant Główny Policji, Rektorzy i Dziekani uczelni wyższych, naukowcy, przedstawiciele organizacji obywatelskich, samorządów terytorialnych.
      Hasło konkursu brzmiało: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja a jego celem było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania praw jednostki w tym ucznia- obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze , rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół  i uczniów.
     Zgodnie z regulaminem konkursu, szkoła w okresie od 15 września 2012 r. do 31 marca 2013 r. zrealizowała 10 zadań, które zostały udokumentowane w sprawozdaniach. W ich realizację zaangażowali się zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Dzięki współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i środowisk, pomysłowości naszej młodzieży, uzyskaliśmy tytuł Bezpiecznej Szkoły i tym samym staliśmy się członkami Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły.
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.