Biblioteka Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Biblioteka

"Książka jest paszportem do świata,"

(fragment raportu ekspertów UNESCO o roli książki)

W naszej bibliotece jest:

  • ok. 11 tys. książek;
  • 80 kaset wideo;
  • 14 programów multimedialnych.

Zbiory biblioteczne można podzielić na trzy części:

Czytelnia- dla nauczycieli - publikacje z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania oraz inne materiały pomocnicze w nauczaniu poszczególnych przedmiotów;

Wypożyczalnia- dla uczniów - lektury obowiązkowe, wiele arcydzieł piśmiennictwa polskiego i światowego, książki popularnonaukowe poszerzające wiadomości z poszczególnych przedmiotów;

Czytelnia- zbiory czytelni - zawierają rożnego rodzaju wydawnictwa. Encyklopedyczne: encyklopedie ogólne i specjalne; słowniki językowe: ogólne i specjalne; słowniki terminologiczne: poświęcone różnym dziedzinom wiedzy. Atlasy, albumy oraz podstawowe dzieła z różnych dziedzin wiedzy.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

EFSW styczniu 2008 roku biblioteka otrzymała ICIM ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. Do dyspozycji uczniów są cztery komputery z pakietem programów edukacyjnych i dostępem do Internetu. Dodatkowo Centrum jest wyposażone w urządzenie wielofunkcyjne: drukarkę, kserokopiarkę i skaner.

ICIMICIM

Copyright © Krystyna Jankowska 2008 - 2009