Biblioteka Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

"Świat cały nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać"

( Biblia )

KATALOG BIBLIOTECZNY - to zbiór uporządkowanych, według określonych zasad, opisów katalogawych dokumentów znajdujących się w danej bibliotece.

Opis katalogowy - to zespół informacji o dokumencie bibliotecznym obejmujący:

 • hasło (autorskie lub tytułowe),
 • opis bibliograficzny,
 • sygnaturę (znak miejsca w bibliotece),
 • symbol klasyfikacji (UKD),
 • hasło przedmiotowe, adnotację,
 • numer ewidencji inwentarzowej.

Katalogi biblioteczne są sporządzane:

 • w sposób tradycyjny - opisy na kartach katalogowych umieszczone są w szufladach skrzynek katalogowych;
 • w sposób nowoczesny - w postaci wpisu rekordów (danych o dokumencie) do komputerowej bazy danych;

W naszej bibliotece czytelnicy mają do dyspozycji katalog tradycyjny: alfabetyczny i rzeczowy.

KATALOG ALFABETYCZNY

Karty z opisami dokumentów są ułożone w kolejności alfabetycznej nazwisk autorów, tytułów prac zbiorowych i tytułów dzieł o nieoznaczonym autorstwie. W procesie wyszukiwania informacji konieczna jest znajomość nazwisk autorów i haseł tytułowych.

Informuje czytelnika:

 • jakie dzieła danego autora znajdują się w bibliotece,
 • czy w bibliotece jest praca zbiorowa, której tytuł znamy,
 • czy w bibliotece jest interesujące nas czasopismo i które jego roczniki,
 • czy są inne dokumenty (płyty dźwiękowe, filmy, multimedia i in.) o znanych nam tytułach lub będące dziełem znanych nam twórców,
 • jakie jest miejsce danego dokumentu w zbiorach.

Do góry

KATALOG RZECZOWY

Systematyczny - oparty na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, według której całość wiedzy ludzkiej jest podzielona na dziesięć działów głównych, z których każdy z kolei jest dzielony na dziesięć hierarchicznych poddziałów i tak dalej.W ten sposób powstają działy i poddziały o coraz węższym zakresie treściowym danej dziedziny wiedzy.

Katalog ten szereguje dokumenty w wielostopniowym ukłdzie działów według ich treści. W poszczególnych działach alfabetycznie według nazwisk autorów i tytułów prac zbiorowych.

Korzystamy z niego wtedy, gdy szukamy książek lub innych dokumentów z interesujących nas dziedzin lub o określonej tematyce, a nie znamy ich autorów lub tytułów prac zbiorowych.

PODSTAWOWE DZIAŁY KATALOGU SYSTEMATYCZNEGO

(SCHEMAT UKD)

0DZIAŁ OGÓLNY
1FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA. LOGIKA
2RELIGIA. RELIGIOZNAWSTWO
3NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
4DZIAŁ WOLNY
5MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
6NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
7SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
8JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
9ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA

Do góry

Copyright © Krystyna Jankowska 2008 - 2009