ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi MazowieckiejKomunikat Dyrektora ZS nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej


Komunikat Dyrektora ZS nr 2 w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Klauzula RODO dot. nauki zdalnej w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej - informacja z dn. 15.04.2020r.

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE - informacja z dn. 15.04.2020r. dla administratorów, nauczycieli i uczniów

DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA - informacja z dn. 15.04.2020r. do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i opiekunów

Komunikat Mazowieckiej Policji z dn. 01.04.2020r. do rodziców, opiekunów i uczniów

NOWE OBOSTRZENIA I ZASADY - Apel Mazowieckiej Policji z dn. 01.04.2020r.

Komunikat Przewodniczącego Koła Absolwentów i Wychowanków z dn. 01.04.2020r. dot. VII Zjazdu Absolwentów

Komunikat Kuratorium Oświaty w Waszawie z dn. 27.03.2020r. do rodziców, opiekunów i uczniów

Informacja Dyrekcji ZS 2 z dn. 25.03.2020r. do rodziców i opiekunów uczniów

Informacja MKO z dn. 12.03.2020r. dla dyrektorów placówek oświatowych

Informacja MKO z dn. 12.03.2020r. dla rodziców i opiekunów

Informacja MKO z dn. 12.03.2020r. dla uczniów

Informacja MEN z dn. 11.03.2020r. dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Informacja GIS z dn. 27.02.2020r. dla dyrektorów placówek oświatowych


Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.