ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

      w Ostrowi MazowieckiejKlasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa

  

Jesteś kreatywny, otwarty, ciekawy świata? Interesujesz się literaturą, historią, mediami
lub językami obcymi? Lubisz słuchać i dyskutować? Profil humanistyczny jest w sam raz dla Ciebie! Ucząc się w tej klasie będziesz realizować następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia i język angielski, przedmiotem uzupełniającym będą elementy dziennikarstwa.

Program klasy humanistycznej umożliwi Ci wszechstronny rozwój, m.in. w zakresie kompetencji językowych i komunikacyjnych. Nauczysz się również współpracować w grupie, redagować recenzje i sprawozdania, przeprowadzać wywiady z ciekawymi ludźmi. Jako absolwent tej klasy zdobędziesz wykształcenie przydatne do działalności społecznej i medialnej. Będziesz również mieć okazję wziąć udział w polsko-izraelskim projekcie „Jesteśmy razem”, konkursach organizowanych w szkole, jak i poza nią, pogłębić wiedzę o literaturze, historii, teatrze czy filmie. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwoli Ci na dużą elastyczność przy wyborze kierunku studiów, a znajomość języka angielskiego na poziomie rozszerzonym otworzy Ci drogę do studiów nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

Klasa ta przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach:

• filologia polska,
• filologia angielska,
• filologie obce,
• prawo,
• dziennikarstwo,
• kulturoznawstwo,
• nauki społeczne,
• pedagogika itp
.


Pobierz podanie do II Liceum Ogólnokształcącego
   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.