ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi MazowieckiejKadra pedagogiczna
w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
w roku szkolnym 2019/2020.

 

L.p

Nazwisko i Imię

Nauczane przedmioty

Funkcja

1.

Konrad Bogusław

Biologia, Chemia

Dyrektor szkoły,
Nauczyciel dyplomowany.

2.

Pieńkowska Ilona

Język angielski

Wicedyrektor szkoły,
Egzaminator OKE z języka angielskiego.
Nauczyciel mianowany.

3.

Tyszka-Kosowska Marzena

Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Wicedyrektor szkoły. Wychowawca klasy I TEA. Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie„technik ekonomista”.
Nauczyciel dyplomowany.

4.

Błażyńska Anna

Język polski,
Wiedza o kulturze

Wychowawca klasy I TIA. Egzaminator OKE z języka polskiego.
Nauczyciel mianowany.

5.

Błażyński Robert

Informatyczne przedmioty zawodowe

Wychowawca klasy I TIB. Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie „technik informatyk”, Nauczyciel dyplomowany.

6.

Borawski Arkadiusz

Wychowanie fizyczne

Nauczyciel dyplomowany.

7.

Brzostek Katarzyna

Edukacja dla bezpieczeństwa, ekonomiczne przedmioty zawodowe, geografia, matematyka

Wychowawca klasy I TEB.
Nauczyciel dyplomowany.

8.

Buczyńska Katarzyna

Matematyka

Egzaminator OKE z matematyki.
Nauczyciel dyplomowany.

9.

Cieśluk Sławomir

Wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy II B Nauczyciel dyplomowany.

10.

Chorchos Mariusz

Religia

Nauczyciel kontraktowy.

11.

Dąbrowska-Kacperczyk Jolanta

Ekonomiczne przedmioty zawodowe, Informatyka

Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: „technik ekonomista”.
Wychowawca klasy IV TE.
Nauczyciel dyplomowany.

12.

Deoniziak Wiesław

Wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy II TS Nauczyciel mianowany.

13.

Dębek Agnieszka

Biologia, chemia, przyroda, bibliotekarz

Wychowawca klasy I LOB. 
Egzaminator OKE z biologii.
Nauczyciel dyplomowany.

14.

Fidura Mariola

Biologia, chemia, przyroda, bibliotekarz

Wychowawca klasy I BA
Egzaminator OKE z biologii.
Nauczyciel dyplomowany.

15.

Grzeszczuk Małgorzata

Matematyka, Informatyka

Wychowawca klasy IV TS Egzaminator OKE z matematyki. 
Nauczyciel dyplomowany.

16.

Kowalczuk Oksana

Język angielski

Egzaminator OKE z języka angielskiego. 
Nauczyciel dyplomowany.

17.

Krajewska Monika

Fizyka, spedycyjne przedmioty zawodowe

Wychowawca klasy III TS.
Nauczyciel dyplomowany.

18.

Krasińska Izabela

Wychowanie fizyczne

Wychowawca klasy III B.
Nauczyciel mianowany.

19.

Kucharczyk Monika

Język polski, wiedza o kulturze

Wychowawca klasy II LOA.
Egzaminator OKE z języka polskiego.
Nauczyciel dyplomowany.

20.

Kucharczyk Sławomir

Historia, wiedza o społeczeństwie

Egzaminator OKE z historii oraz wiedzy o społeczeństwie.
Wychowawca klasy I LOA. Nauczyciel dyplomowany.

21.

Majewska Ewelina

Wychowanie do życia w rodzinie

Pedagog szkolny. Koordynator ds. bezpieczeństwa. Nauczyciel dyplomowany.

22.

Najmoła Robert

Informatyczne przedmioty zawodowe

Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie „technik informatyk”, "technik teleinformatyk". Nauczyciel dyplomowany.

23.

Obuchowski Artur

Informatyczne przedmioty zawodowe

Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie „technik informatyk”, "technik teleinformatyk". Wychowawca klasy II TI, Nauczyciel dyplomowany.

24.

Palma Jolanta

Język polski, wiedza o kulturze, elementy dziennikarstwa

Wychowawca klasy II TH Egzaminator OKE z języka polskiego.
Nauczyciel dyplomowany.

25.

Radwańska Małgorzata

Geografia

Wychowawca klasy II TE. Egzaminator OKE z geografii.   Nauczyciel dyplomowany.

26.

Rozumek Anna

Matematyka

Egzaminator OKE z matematyki. Wychowawca klasy III LOA. Nauczyciel dyplomowany.

27.

Rzuczkowska Ewa

Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Wychowawca klasy III TE. Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie „technik ekonomista”.
Nauczyciel dyplomowany.

28.

Sadowska Dorota

Język polski, historia, historia i społeczeństwo

Wychowawca klasy III TI, Egzaminator OKE z języka polskiego,
Nauczyciel dyplomowany.

29.

Sikora Małgorzata

Ekonomiczne przedmioty zawodowe

Wychowawca klasy I TS. Egzaminator OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie „technik ekonomista”.
Nauczyciel dyplomowany.

30.

Swaczyna Michał

Muzyka

Nauczyciel stażysta.

31.

Szabłowska Eliza

Język niemiecki

Wychowawca klasy IV TI. Egzaminator OKE z języka niemieckiego.
Nauczyciel dyplomowany.

32.

Szuliński Dominik

Język angielski

Wychowawca klasy I BB. Nauczyciel kontraktowy.

33.

Świderska Natalia

Bibliotekarz

Nauczyciel dyplomowany.

34.

Waniewska Agnieszka

Język niemiecki

Wychowawca klasy IV TOR. Egzaminator OKE z języka niemieckiego.
Nauczyciel dyplomowany.

35.

Wagner Aneta

Religia

Nauczyciel mianowany

36.

Wiśniewski Krzysztof

Język polski,
język angielski,
wiedza o kulturze

Egzaminator OKE z języka angielskiego.
Nauczyciel dyplomowany.

37.

Woźniak Martyna

Język angielski.

Nauczyciel mianowany.

38.

Zalewska Grażyna

Matematyka.

Nauczyciel dyplomowany.

39.

ks. Żmijewski Marek

Religia

Nauczyciel kontraktowy.

40.

Sulewska Joanna

Fizyka

Nauczyciel dyplomowany.

 


             Webmaster: Artur Obuchowski                                                 Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.