ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi Mazowieckiej

KOŁO ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓWTreści zamieszczone na stronie dostarczane są przez osoby zrzeszone w Kole Absolwentów i Wychowanków.Wiadomość z ostatniej chwili:


„Do Absolwentów i Wychowanków
Szkół Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej”


W tym roku wypada jubileusz 80-lecia powstania Szkoły Ekonomicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Dla uczczenia tego wydarzenia Komitet Organizacyjny planuje przeprowadzić w dniu 6 czerwca 2020r. VII Zjazd Absolwentów i Wychowanków Szkół Ekonomicznych. Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych aby rozpropagować ten termin w swoim środowisku. Zapraszamy do uczestnictwa w zjeździe.
Bieżące informacje podawane będą na stronie internetowej szkoły www.ekonomik.szkola.pl oraz w zakładce – Koło Absolwentów i Wychowanków

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
- Sekretariat szkoły tel. 29 745 33 71 , tel. 29 745 30 20
- Zbigniew Skarpetowski tel. 604 157 566


autor: Zbigniew Skarpetowski
Przewodniczący Koła Absolwentów i Wychowanków
absolwent rocznik 1973
Szanowni Absolwenci i Wychowankowie
Jako przedstawiciele Koła Wychowanków i Absolwentów byliśmy w dniu 27 września z wizytą u Prof. Jana Kaczyńskiego w jego mieszkaniu w Olsztynie.
Delegacja w składzie: Maria Wolff, Barbara Płotczyk, Zdzisław Fidura i Zbigniew Skarpetowski była uczniami Profesora. Datę wizyty uzgadnialiśmy wcześniej i do ostatniej chwili potwierdzaliśmy ze względu na zaawansowany wiek Profesora, bowiem w październiku br. kończy 89 lat.
Wrażenia jakie odnieśliśmy podczas wizyty to radość obopólna ze spotkania, dużo rozmowy w tym wiele wspomnień, oczywiście słynne anegdoty i żarty Profesora. Niestety brak jakiejkolwiek poprawy stanu zdrowia, chodzi o pogorszenie widzenia. Poza tym ten sam sposób bycia, ten sam dowcip i kondycja ta sama jak na ostatnim zjeździe absolwentów. Poznaliśmy córkę i synów Profesora, byliśmy bardzo ucieszeni miłym przyjęciem. Na zakończenie spotkania padły słowa zaproszenia Pana Profesora na zjazd i prośba o słowo wstępne do okolicznościowego wydawnictwa. Żegnając się z nami Profesor kazał pozdrowić wszystkich, którzy o nim pamiętają i zapewnił, że Ostrów zawsze była miła jego sercu i taka pozostanie.

autor: Zbigniew Skarpetowski
Przewodniczący Koła Absolwentów i Wychowanków
absolwent rocznik 1973
Szanowni Absolwenci i Wychowankowie
Koło Absolwentów i Wychowanków „Ekonomika” organizuje wyjazd do Olsztyna w dniu 20 maja 2017r. Celem tego wyjazdu jest odwiedzenie Profesora Jana Kaczyńskiego – byłego polonisty naszej szkoły. Wizyta ta z racji wieku Profesora nie może być zbyt liczna dlatego też prosimy o zgłoszenia osób czujących duży sentyment do Niego i utrzymujących z nim kontakt. Termin tych odwiedzin jest ustalony wstępnie z Profesorem.
Kontakt : Zbigniew Skarpetowski Tel. 604 157 566

autor: Zbigniew Skarpetowski
Przewodniczący Koła Absolwentów i Wychowanków
absolwent rocznik 1973
Szanowni Absolwenci i Wychowankowie
W imieniu Koła Wychowanków i Absolwentów „Ekonomika” serdecznie zapraszam chętnych na spotkanie Wielkanocne, które organizujemy w dniu 29 marca o godzinie 17.00.
Starym zwyczajem spotykamy się w gościnnych murach naszej szkoły korzystając z uprzejmości Pani Dyrektor. Będzie nam miło spotkać się ponownie, tym bardziej miło gdy spotkamy się z nowymi sympatykami koła.

autor: Zbigniew Skarpetowski
Przewodniczący Koła Absolwentów i Wychowanków
absolwent rocznik 1973
Szanowni Absolwenci i Wychowankowie
Zwracam się do wszystkich, którym miłe są wspomnienia z lat nauki w „Ekonomiku”.
Zaliczamy je do najważniejszych w naszym życiu ,ktoś może powiedzieć, że nie, że te
z wojska są nam najmilsze ale czy wojsko organizuje zjazdy?
Nasze Koło ostatnio się przerzedziło, odeszły Panie, którym należy się podziękowanie za ich działalność. Niektóre poświęcą się wnukom, niektóre chorują, nazwałbym to naturalnym procesem zamiany. Porównując liczebność naszego Koła z działającymi w Liceum czy „Mechaniku’ to jesteśmy przy nich malutcy. To nie jest powód do smutku, gdyż małe jest piękne. Jednak mając na uwadze kolejne zjazdy i jubileusze , które chcemy współorganizować z Dyrekcją szkoły zwracam się z apelem do Was wszystkich, abyście wsparli nas swoją obecnością i  działalnością w Kole Absolwentów i Wychowanków. Przyjmiemy każdego z radością. Poświęcenie swojego czasu i zaangażowania w dzisiejszych czasach wymaga wiele samozaparcia ale nie chcemy zatrzeć naszych wspomnień, prawda?
Spotkania Koła to nie tylko praca i plany na przyszłość ale spotkania znajomych, wspólne wspomnienia, przeżywanie uroczystych chwil itd.
Mam nadzieję ,że apel mój trafi do właściwych odbiorców i przyniesie pozytywny efekt.

autor: Zbigniew Skarpetowski
Przewodniczący Koła Absolwentów i Wychowanków
absolwent rocznik 1973
W dniu 9 maja 2016 roku w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie odbędzie się uroczyste przekazanie Bibliotece Uniwersyteckiej części księgozbioru prof. J. Kaczyńskiego. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału – zaproszenie od Pana Profesora.

autor: Zbigniew Skarpetowski
Przewodniczący Koła Absolwentów i Wychowanków
absolwent rocznik 1973
W dniu 17.03 br. w dzień św. Patryka i Zbigniewa odbyło się w świetlicy szkolnej spotkanie świąteczne z okazji Wielkanocy. Składano sobie nawzajem życzenia oraz konsumowano potrawy „jajeczne” przygotowane przez uczestników spotkania.
Gościli wśród nas wicedyrektor Sławomir Kucharczyk oraz pani Bożena Grochowska.

autor: Zbigniew Skarpetowski
Przewodniczący Koła Absolwentów i Wychowanków
absolwent rocznik 1973Mija już prawie rok od ostatniego Zjazdu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. Należy podkreślić, że frekwencja była wyższa niż na poprzednim Zjeździe. To Nas cieszy. Potwierdza się chęć utrzymania kontaktu za Szkołą chociażby tylko w czasie Zjazdów. Tych, dla których częstotliwość kontaktów jest niewystarczająca zapraszamy serdecznie do pracy w Kole. Dzień dzisiejszy naszego Koła Absolwentów i Wychowanków to spotkania w gronie około 15 osób. Odbywamy je raz w kwartale, zakres pracy obejmuje sprawy organizacyjne, realizację uchwał Zjazdu, współpracę ze szkołą i inne. Szczególnie uroczyste są spotkania z okazji Świąt, dzielenie się opłatkiem śpiewanie kolęd, także spotkanie Wielkanocne. W tych uroczystych chwilach razem z nami uczestniczy Dyrekcja szkoły. Właśnie korzystając z uprzejmości dyrektora Teresy Zienkiewicz będziemy zamieszczać na internetowej stronie szkoły aktualne wieści o naszym Kole.

Zapraszam do współpracy: skarpetowscy@gmail.com


autor: Zbigniew Skarpetowski
Przewodniczący Koła Absolwentów i Wychowanków
absolwent rocznik 1973Historia Zjazdów Wychowanków i Absolwentów ostrowskiego EKONOMIKA

 

  • 1991 – I Zjazd Koleżeński Wychowanków Szkół Ekonomicznych odbył się 15-16 czerwca z okazji złotego jubileuszu Szkoły. Komitetem organizacyjnym dowodził Zenon Kacpura (matura 1953). Dla uczczenia wydarzenia absolwenci ufundowali Szkole sztandar, który został poświęcony podczas mszy św. przez księdza Jana Sobotkę. Sztandar z rąk absolwentów odebrał mgr Witold Sieńkowski ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.
  • 1996 – II Zjazd Wychowanków i Absolwentów Szkół Ekonomicznych odbył się 8-9 czerwca w 55. rocznicę Szkoły. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Zenon Kacpura i ostatni raz dyrektor mgr Witold Sieńkowski (zmarł 30 lipca 1996). Od 1 września 1996 roku stanowisko dyrektora Szkoły objęła mgr Izabela Malinowska a jej zastępcą została mgr Jolanta Karczmarczyk. Stycznia 1997 roku powstało Koło Wychowanków, na czele którego stanął Jerzy Mincewicz (matura 1953).
  • 2001 – III Zjazd Absolwentów w 60. rocznicę Szkoły odbył się 9-10 czerwca. O tym wydarzeniu przypomina kamień przy wejściu do Szkoły z wygrawerowaną na nim sentencją Horacego „Miej odwagę być mądrym”. Uczestnicy Zjazdu otrzymali wydaną przez organizatorów obszerną publikację o historii Szkoły zredagowaną przez prof. Jadwigę Bednarczyk, prof. Izabelę Malinowską i prof. Teresę Vogelgesang pt.: Od Handelsschule do Liceum Ekonomicznego w Ostrowi Mazowieckiej 1940-2001. Nad pracami organizacyjnymi czuwał Jerzy Mincewicz – przewodniczący Koła Wychowanków wspierany przez dyrekcję ZSZ nr 2 – Teresę Zienkiewicz i Renatę Trojanowską. Członkowie Koła Wychowanków przygotowujących III Zjazd Koleżeński Wychowanków i Absolwentów Szkół Ekonomicznych pracowali w następujących komisjach: 1/ Komisja informacyjna: Maria Wolff (przewodnicząca), Teresa Reluga, Dorota Słupek, Barbara Płotczyk, Elżbieta Tarasiuk; 2/ Komisja finansowa: Elżbieta Pałka (przewodnicząca); Alfreda Rusinowska, Genowefa Ciok, Janina Kempista, Jadwiga Szabłowska, Jolanta Kaczmarczyk; 3/ Komisja Wydawnictw: Jadwiga Bednarczyk (przewodnicząca), Teresa Vogelgesang, Izabela Malinowska; 4/ Komisja organizacyjna: Zenon Kacpura (przewodniczący), Janusz Pawlaczy, Marianna Kowalczyk, Małgorzata Fabijańska, Wiesława Skwierczyńska, Barbara Bednarczyk, Jan Sławiński, Jerzy Pryzwan, Stanisław Gąglewski; 5/Komisja gastronomiczna: Jan Kulesza (przewodniczący), Alfreda Kulesza, Jan Chrobot, Janina Brzeszczak, Ryszard Wyszomirski, Hanna Przygoda, Leopold Rydzewski, Fryderyk Bocian, Eugeniusz Sobotka.
  • 2006 – IV Zjazd Absolwentów Szkół Ekonomicznych odbył się 10-11 czerwca pod przewodnictwem Jerzego Mincewicza i dyrektor mgr Teresę Zienkiewicz. Z okazji 65-lecia został przez dyrekcję Szkoły wydany biuletyn „65 lat 1940-2005 EKONOMIK XXI WIEKU”. Odsłonięto tablicę pamiątkową na budynku przy ulicy 3 Maja (dawnej siedzibie Szkoły). 11 czerwca wybrano Halinę Prusińską (z domu Sokołowska – matura 1970) na przewodniczącą Koła Wychowanków. Honorowym przewodniczącym został Jerzy Mincewicz. Datę IV zjazdu wygrawerowano na kamieniu – obelisku ufundowanym przez uczestników III Zjazdu.
  • 2010 – V Zjazd Absolwentów odbył się 29 maja. Pracom organizacyjnym przewodniczyła Halina Prusińska. 15 września 2009 roku na zebraniu Koła Absolwentów zostało powołanych 5 komisji w składzie: 1/ Komisja ds. publikacji: Jadwiga Bednarczyk, Monika Kucharczyk; 2/ Komisja organizacyjna: Halina Prusińska, Wiesława Skwierczyńska, Krystyna Malec, Danuta Sęk, Michał Kulesza, Anna Kuczewska, Irena Kulesza, Monika Krajewska, Artur Obuchowski, Jan Sławiński; 3/Komisja informacyjna: Maria Wolff, Małgorzata Sikora, Jolanta Dąbrowska-Kacperczyk, Dorota Sadowska; 4/ Komisja finansowa: Tomasz Wszołkowski, Renata Trojanowska, Jolanta Kaczmarczyk, Jerzy Mincewicz; 5/ Komisja gastronomiczna: Danuta Jasielska, Jadwiga Sobotka, Hanna Przygoda, Bożena Grochowska. Dzięki sponsorom o jubilatce – szkole została wydana publikacja: OD HANDELSSCHULE DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR w Ostrowi Mazowieckiej 1940-2010    70 lat Ekonomika. 29 maja Zjazd poprowadziła w zastępstwie Haliny Prusińskiej Maria Wolff (z domu Filochowska – matura 1975) z dyr. Teresą Zienkiewicz. Data zajazdu została wyryta na kamieniu przy wejściu do Szkoły.
  • 2015 – VI Ogólnoszkolny Zjazd Absolwentów odbył się 13 czerwca i był połączony z obchodami 75-lecia Szkoły. Do udziału w spotkaniu koleżeńskim zostali zaproszeni absolwenci wszystkich roczników i typów szkół. Komitet organizacyjny pod przewodnictwem Marii Wolff i dyrekcji Szkoły intensywnie pracował w nielicznym gronie absolwentów od września 2014 roku na cotygodniowych spotkaniach. 13 czerwca zaproszonych gości przywitała dyrektor Teresa Zienkiewicz. Po niej, brać koleżeńską, nauczycieli i gości witała przewodnicząca Koła Maria Wolff. Trwały ślad o zjeździe symbolizuje wygrawerowana data na kamieniu – obelisku. Uczestnicy Zjazdu wybrali nowego przewodniczącego Koła Wychowanków. Został nim Zbigniew Skarpetowski – matura 1973.

autor: Zbigniew Skarpetowski
Przewodniczący Koła Absolwentów i Wychowanków
absolwent rocznik 1973Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.