ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi MazowieckiejSzkolne zestawy programów nauczania 
 
w Zespole Szkół nr 2
 
w Ostrowi Mazowieckiej

 

 

 Podstawa prawna:
-  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - art. 22a ust. 8

- Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego 
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730 )

 

II LICEUM OGOLNOKSZTAŁCACE (nowa podstawa programowa)

KLASY PIERWSZE

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 (poziom podstawowy)

Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Barbara Łabęcka

Wydawnictwo
NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013
z dnia 28.08.2012 r.

 

1/ZS nr 2/2012

2.

Język angielski

 (poziom podstawowy
i rozszerzony

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos
A. Sikorzyńska
B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo
PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013
z dnia 28.08.2012 r.

 

 2/ ZS nr 2/2012

3.

Język niemiecki

(poziom podstawowy)

Program nauczania języka niemieckiego dla licem ogólnokształcącego, technikum IV etap edukacyjny poziom IV.0 i IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

Ewa Muszyńska

Wydawnictwo
PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013
z dnia 28.08.2012 r.

 

 

3/ ZS nr 2/2012

4.

Wiedza
o kulturze

Spotkanie z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum.

Barbara Łabędzka

Wydawnictwo
NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

4/ ZS nr 2/2012

5.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.  Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marek Jekel

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

5/ ZS nr 2/2012

6.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy.

M. Menz

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

6/ ZS nr 2/2012

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Niesłuchowski

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

7/ ZS nr 2/2012

8.

Geografia

Czas na geografię. Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym.

E. Wilczyńska

Wydawnictwo

Szkolne

PWN

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

8/ ZS nr 2/2012

9.

Biologia

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Kaczmarzyk

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

9/ ZS nr 2/2012

10.

Chemia

To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

R. Hassa

A. J. Mrzigod

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

10/ ZS nr 2/2012

11.

Fizyka

Odkryć fizykę. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

M. Braun

W. Śliwa

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

11/ ZS nr 2/2012

12.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

12/ ZS nr 2/2012

13.

Informatyka

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac.

Jarosław Skłodowski

Wydawnictwo

HELION

EDUKACJA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

13/ ZS nr 2/2012

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Seria Ciekawi świata.

B.Boniek

B.Wojtas

Wydawnictwo

OPERON

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04.2013 r.

1/ ZS nr 2/2013

15.

Wychowanie fizyczne

 

Koncepcja wychowania fizycznego. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego.

U. Kierczak

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

14/ ZS nr 2/2012

16.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla liceum .

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/10

9.06.2012

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

2/ ZS nr 2/2013

17.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć edukacyjnych dl II, III, IV etapu edukacyjnego.

G. Skirmuntt

Wydawnictwo

ORE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

16/ ZS nr 2/2012

 

 

II LICEUM OGOLNOKSZTAŁCACE (nowa podstawa programowa)

KLASY DRUGIE

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 

(poziom podstawowy)

Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Barbara Łabęcka

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

1/ ZS nr 2/2012

2.

Język polski

(poziom rozszerzony)

Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Program nauczania języka polskiego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Katarzyna Olejnik

Wydawnictwo

WSiP

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04.2013 r.

 

 

3/ ZS nr 2/2013

3.

Język angielski

 

(poziom podstawowy

i rozszerzony)

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzynska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

2/ ZS nr 2/2012

4.

Język niemiecki

 

(poziom podstawowy)

Program nauczania języka niemieckiego dla licem ogólnokształcącego, technikum IV etap edukacyjny poziom IV.0 i IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

Ewa Muszyńska

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

3/ ZS nr 2/2012

5.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

12/ ZS nr 2/2012

6.

Historia

(poziom rozszerzony)

Zrozumieć przeszłość. Program nauczania do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

R. Śniegocki

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

18/ ZS nr 2/2012

7.

Geografia

(poziom rozszerzony)

Czas na geografię. Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym.

E. Wilczyńska

Wydawnictwo

Szkolne

PWN

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

20/ ZS nr 2/2012

8.

Wiedza o społeczeństwie

(poziom rozszerzony)

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

M. Menz

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

21/ ZS nr 2/2012

9.

Biologia

(poziom rozszerzony)

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych.

U. Poziomek

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

22/ ZS nr 2/2012

10.

Chemia

(poziom rozszerzony)

To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Litwin

Sz. Styka - Wlazło

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

23/ ZS nr 2/2012

11.

Wychowanie fizyczne

Koncepcja wychowania fizycznego. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Program nauczania wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego.

U. Kierczak

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

14/ ZS nr 2/2012

12.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/1

z 20.09.2001

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

15/ ZS nr 2/2012

13.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć edukacyjnych dl II, III, IV etapu edukacyjnego.

G. Skirmuntt

Wydawnictwo

ORE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

16/ ZS nr 2/2012

 

Przedmioty uzupełniające

14.

Przyroda

Przyroda. Program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych.

E. Jakubowska

M. Kaczmarzyk

J. Mrzigod

E. Tuz

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

24/ ZS nr 2/2012

15.

Elementy dziennikarstwa

Program nauczania elementów dziennikarstwa.

Monika Kucharczyk

Jolanta Palma

Krzysztof Wiśniewski

Anna Błażyńska

Program autorski

nauczyciele

ZS NR 2

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

25/ ZS nr 2/2012

16.

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok

K. Panimasz

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

26/ ZS nr 2/2012

17.

Elementy prawa

 

 

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

27/ ZS nr 2/2012

18.

Edukacja prozdrowotna

Edukacja prozdrowotna. Program Autorski

A. Dębek
M. Fidura

Program autorski

nauczyciele

ZS NR 2

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

28/ ZS nr 2/2012

 

  

II LICEUM OGOLNOKSZTAŁCACE (stara podstawa programowa)

KLASY TRZECIE

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 

(poziom podstawowy)

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Mariola Pobidyńska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS – 5002-53/07

1/ZS nr 2/2011

2.

Język polski

 

(poziom rozszerzony)

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Mariola Pobidyńska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS – 5002-53/07

2/ZS nr 2/2011

3.

Język angielski

(poziom podstawowy)

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzynska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

3/ZS nr 2/2011

4.

Język angielski

(poziom rozszerzony)

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzynska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

3/ZS nr 2/2011

5.

Język niemiecki

 (poziom podstawowy)

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Krystyna Łuniewska

Urszula Tworek

Zofia Wąsik

Maria Zagórna

Wydawnictwo

WSiP

DKOS-4015-119/02

4/ZS nr 2/2011

6.

Język niemiecki

(poziom rozszerzony)

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie rozszerzonym.

Paweł Piszczatowski

Wydawnictwo

WSiP

DKOS-5002-06/07

5/ZS nr 2/2011

7.

Historia

(poziom podstawowy)

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

B. Burda

B. Halczak

R. M. Józefiak

M. Szymczak

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-90/02

6/ZS nr 2/2011

8.

Historia

(poziom rozszerzony)

Historia. Program nauczania w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego.

B. Burda

B. Halczak

R. M. Józefiak

 

Wydawnictwo

OPERON

DKOS – 4014-147/02

7/ZS nr 2/2011

9.

Wiedza o społeczeństwie

(poziom podstawowy)

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Z. Smutek

J. Maleska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS -5002-4/04

8/ZS nr 2/2011

10.

Wiedza o społeczeństwie

(poziom rozszerzony)

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Z. Smutek

J. Maleska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS -5002-4/04

9/ZS nr 2/2011

11.

Matematyka

(poziom podstawowy)

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy oraz podstawowy z rozszerzeniem.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

DKW – 4015-37/01

10/ZS nr 2/2011

12.

Matematyka

(poziom rozszerzony)

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy oraz podstawowy z rozszerzeniem.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

DKW – 4015-37/01

11/ZS nr 2/2011

13.

Fizyka i astronomia

Fizyka i astronomia dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawowym z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych.

I. Fiałkowska

J. Salach

B. Sagnowska

Wydawnictwo

ZAMKOR

DKOS-5002-38/04

12/ZS nr 2/2011

14.

Chemia

(poziom podstawowy)

Chemia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

S. Hejwowska

R. Marcinkowski

Wydawnictwo

OPERON

DKW – 4015-43/01

13/ZS nr 2/2011

15.

Chemia

(poziom rozszerzony)

Chemia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

S. Hejwowska

R. Marcinkowski

Wydawnictwo

OPERON

DKW – 4015-43/01

14/ZS nr 2/2011

16.

Biologia

(poziom podstawowy)

Biologia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

W. Lewiński

G. Skirmuntt

J. Prokop

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-5/02

15/ZS nr 2/2011

17.

Biologia

(poziom rozszerzony)

Biologia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

W. Lewiński

G. Skirmuntt

J. Prokop

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-5/02

16/ZS nr 2/2011

18.

Geografia

(poziom podstawowy)

Geografia. Program nauczania dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

H. P. Staniów

J. E. Wójcik

Wydawnictwo

NOWA ERA

DKOS-4015-77/02

17/ZS nr 2/2011

19.

Geografia

(poziom rozszerzony)

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego

E. Szulc  Dąbrowiecka

R. Domachowski

M. Wilczyńska – Wołoszyn

J. Sokołowska

Wydawnictwo

ŻAK

DKOS-4015-43/02

18/ZS nr 2/2011

20.

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji.

U. Kierczak

T. Glos

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

DKW – 4014-88/01

19/ZS nr 2/2011

21.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/1

z 20.09.2001

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

15/ ZS nr 2/2012

 

 

 

TECHNIKUM NR 2 (nowa podstawa programowa)

KLASA PIERWSZA – TECHNIK EKONOMISTA

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 

 

Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Barbara Łabęcka

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

1/ZS nr 2/2012

2.

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzyńska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

2/ ZS nr 2/2012

3.

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego dla licem ogólnokształcącego, technikum IV etap edukacyjny poziom IV.0 i IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

Ewa Muszyńska

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

3/ ZS nr 2/2012

4.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.  Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marek Jekel

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

5/ ZS nr 2/2012

5.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Niesłuchowski

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

7/ ZS nr 2/2012

6.

Geografia

Czas na geografię. Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym.

E. Wilczyńska

Wydawnictwo

Szkolne

PWN

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

8/ ZS nr 2/2012

7.

Biologia

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Kaczmarzyk

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

9/ ZS nr 2/2012

8.

Chemia

To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

R. Hassa

A. J. Mrzigod

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

10/ ZS nr 2/2012

9.

Fizyka

Odkryć fizykę. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Braun

W. Śliwa

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

11/ ZS nr 2/2012

10.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

12/ ZS nr 2/2012

11.

Wychowanie fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

U. Kierczak

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

14/ ZS nr 2/2012

12.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla technikum.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/10

9.06.2010

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04.2012 r.

 

2/ ZS nr 2/2013

13.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć edukacyjnych dl II, III, IV etapu edukacyjnego.

G. Skirmuntt

Wydawnictwo

ORE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

16/ ZS nr 2/2012

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

14.

Przedsiębiorca
w gospodarce rynkowej

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

15.

Analiza ekonomiczna
i sprawozdawczość

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

16.

Rachunkowość finansowa

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

17.

Działalność przedsiębiorstwa

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

18.

Biuro rachunkowe

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

 

 

TECHNIKUM NR 2 (nowa podstawa programowa)

KLASA DRUGA – TECHNIK EKONOMISTA

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 

 

Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Barbara Łabęcka

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

1/ZS nr 2/2012

2.

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzyńska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

2/ ZS nr 2/2012

3.

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego dla licem ogólnokształcącego, technikum IV etap edukacyjny poziom IV.0 i IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

Ewa Muszyńska

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

3/ ZS nr 2/2012

4.

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum

Barbara Łabęcka

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

4/ ZS nr 2/2012

5.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Jekel

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

5/ ZS nr 2/2012

6.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy.

M. Menz

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

6/ ZS nr 2/2012

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Niesłuchowski

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

7/ ZS nr 2/2012

8.

Geografia

(zakres rozszerzony)

Czas na geografię. Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym.

E. Wilczyńska

Wydawnictwo

Szkolne

PWN

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

20/ ZS nr 2/2012

9.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

12/ ZS nr 2/2012

10.

Informatyka

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac.

Jarosław Skłodowski

Wydawnictwo

HELION

EDUKACJA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

13/ ZS nr 2/2012

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Seria Ciekawi świata.

B .Boniek

B.Wojtas

Wydawnictwo

OPERON

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04.2013 r.

1/ ZS nr 2/2013

12.

Wychowanie fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

U. Kierczak

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

14/ ZS nr 2/2012

13.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/1

z 20.09.2001

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

15/ ZS nr 2/2012

14.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć edukacyjnych dl II, III, IV etapu edukacyjnego.

G. Skirmuntt

Wydawnictwo

ORE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

16/ ZS nr 2/2012

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

15.

Przedsiębiorca
w gospodarce rynkowej

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

16.

Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

17.

Rachunkowość finansowa

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

18.

Działalność przedsiębiorstwa

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

19.

Kadry i płace

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

20.

Biuro rachunkowe

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 331403.

E. Kozieł

B. Smoleńska

D. Ślęzak

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

29/ ZS nr 2/2012

 

 

TECHNIKUM NR 2 (stara podstawa programowa)

KLASA TRZECIA – TECHNIK EKONOMISTA

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Mariola Pobidyńska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-5002-53/07

1/ZS nr 2/2011

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzyńska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011 r.

2/ZS nr 2/2011

3.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Krystyna Łuniewska

Urszula Tworek

Zofia Wąsik

Maria Zagórna

Wydawnictwo

WSiP

DKOS-4015-119/02

3/ZS nr 2/2011

4.

Historia

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

B. Burda

B. Halczak

R. M. Józefiak

M. Szymczak

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-90/02

4/ZS nr 2/2011

5.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Z. Smutek

J. Maleska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS -5002-4/04

5/ZS nr 2/2011

6.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy oraz podstawowy z rozszerzeniem.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

DKW – 4015-37/01

6/ZS nr 2/2011

7.

Fizyka i astronomia

Fizyka i astronomia dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawoym z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych.

I. Fiałkowska

J. Salach

B. Sagnowska

Wydawnictwo

ZAMKOR

DKOS-5002-38/04

7/ZS nr 2/2011

8.

Chemia

Chemia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

S. Hejwowska

R. Marcinkowski

Wydawnictwo

OPERON

DKW – 4015-43/01

8/ZS nr 2/2011

9.

Biologia

Biologia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

W. Lewiński

G. Skirmuntt

J. Prokop

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-5/02

9/ZS nr 2/2011

10.

Geografia

Geografia. Program nauczania dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

H. P. Staniów

J. E. Wójcik

Wydawnictwo

NOWA ERA

DKOS-4015-77/02

10/ZS nr 2/2011

11.

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji.

U. Kierczak

T. Glos

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

DKW – 4014-88/01

11/ZS nr 2/2011

12.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/1

z 20.09.2001

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

15/ ZS nr 2/2012

13.

Prawo

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02].

A. Grobelna

M. Jasińska

L. Jedynak – Jasińska

I. Serwatka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[02]/MEN/2008.05.20

12/ZS nr 2/2011

14.

Ekonomika

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02].

A. Grobelna

M. Jasińska

L. Jedynak – Jasińska

I. Serwatka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[02]/MEN/2008.05.20

12/ZS nr 2/2011

15.

Rachunkowość

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02].

A. Grobelna

M. Jasińska

L. Jedynak – Jasińska

I. Serwatka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[02]/MEN/2008.05.20

12/ZS nr 2/2011

16.

Język angielski zawodowy

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02].

A. Grobelna

M. Jasińska

L. Jedynak – Jasińska

I. Serwatka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[02]/MEN/2008.05.20

12/ZS nr 2/2011

17.

Księgowość komputerowa

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02].

A. Grobelna

M. Jasińska

L. Jedynak – Jasińska

I. Serwatka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[02]/MEN/2008.05.20

12/ZS nr 2/2011

 

 

TECHNIKUM NR 2 (stara podstawa programowa)

KLASA CZWARTA– TECHNIK EKONOMISTA

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceu profilowanego i technikum.

Mariola Pobidyńska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-5002-53/07

1/ZS nr 2/2011

2.

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzyńska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011 r.

2/ZS nr 2/2011

3.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kurs podstawowy.

Danuta Kin

Adam Krasicki

Wydawnictwo

Szkolne

PWN

DKOS-5002-51/03

3/ZS nr 2/2011

4.

Język rosyjski

Język rosyjski. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum.

H. Dąbrowska

M. Zybert

Wydawnictwo

WSiP

DKOS-4015-24/02

13/ZS nr 2/2011

5.

Historia

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

B. Burda

B. Halczak

R. M. Józefiak

M. Szymczak

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-90/02

4/ZS nr 2/2011

6.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Z. Smutek

J. Maleska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS -5002-4/04

5/ZS nr 2/2011

7.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy oraz podstawowy z rozszerzeniem.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

DKW – 4015-37/01

6/ZS nr 2/2011

8.

Geografia

Geografia. Program nauczania dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

H. P. Staniów

J. E. Wójcik

Wydawnictwo

NOWA ERA

DKOS-4015-77/02

10/ZS nr 2/2011

9.

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji.

U. Kierczak

T. Glos

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

DKW – 4014-88/01

11/ZS nr 2/2011

10.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/1

z 20.09.2001

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

15/ ZS nr 2/2012

11.

Prawo

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02].

A. Grobelna

M. Jasińska

L. Jedynak – Jasińska

I. Serwatka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[02]/MEN/2008.05.20

12/ZS nr 2/2011

12.

Ekonomika

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02].

A. Grobelna

M. Jasińska

L. Jedynak – Jasińska

I. Serwatka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[02]/MEN/2008.05.20

12/ZS nr 2/2011

13.

Rachunkowość

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02].

A. Grobelna

M. Jasińska

L. Jedynak – Jasińska

I. Serwatka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[02]/MEN/2008.05.20

12/ZS nr 2/2011

14.

Język angielski zawodowy

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02].

A. Grobelna

M. Jasińska

L. Jedynak – Jasińska

I. Serwatka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[02]/MEN/2008.05.20

12/ZS nr 2/2011

15.

Księgowość komputerowa

Program nauczania dla zawodu technik ekonomista 341[02].

A. Grobelna

M. Jasińska

L. Jedynak – Jasińska

I. Serwatka

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[02]/MEN/2008.05.20

12/ZS nr 2/2011

 

 

TECHNIKUM NR 2 (nowa podstawa programowa)

KLASA PIERWSZA – TECHNIK INFORMATYK

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 

 

Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Barbara Łabęcka

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

1/ZS nr 2/2012

2.

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzyńska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

2/ ZS nr 2/2012

3.

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego.

Ewa Muszyńska

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

3/ ZS nr 2/2012

4.

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum.

Barbara Łabędzka

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

4/ ZS nr 2/2012

5.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.  Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marek Jekel

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

5/ ZS nr 2/2012

6.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Niesłuchowski

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

7/ ZS nr 2/2012

7.

Geografia

Czas na geografię. Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym.

E. Wilczyńska

Wydawnictwo

Szkolne

PWN

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

8/ ZS nr 2/2012

8.

Biologia

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Kaczmarzyk

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

9/ ZS nr 2/2012

9.

Chemia

To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

R. Hassa

A. J. Mrzigod

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

10/ ZS nr 2/2012

10.

Fizyka

Odkryć fizykę. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Braun

W. Śliwa

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

11/ ZS nr 2/2012

11.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

12/ ZS nr 2/2012

12.

Informatyka

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac.

Jarosław Skłodowski

Wydawnictwo

HELION

EDUKACJA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

13/ ZS nr 2/2012

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Seria Ciekawi świata.

A.Boniek

B. Wojtas

Wydawnictwo

OPERON

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04.2013 r.

1/ ZS nr 2/2013

14.

Wychowanie fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

U. Kierczak

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

14/ ZS nr 2/2012

15.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla technikum.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/10

9.06.2012

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04.2012 r.

 

2/ ZS nr 2/2013

16.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć edukacyjnych dl II, III, IV etapu edukacyjnego.

G. Skirmuntt

Wydawnictwo

ORE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

16/ ZS nr 2/2012

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

17.

Systemy operacyjne

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

18.

Urządzenia techniki komputerowej

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

19.

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

 

 

TECHNIKUM NR 2 (nowa podstawa programowa)

KLASA DRUGA– TECHNIK INFORMATYK

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 

 

Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Barbara Łabęcka

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

1/ZS nr 2/2012

2.

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzynska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

2/ ZS nr 2/2012

3.

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego dla licem ogólnokształcącego, technikum IV etap edukacyjny poziom IV.0 i IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

Ewa Muszyńska

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

3/ ZS nr 2/2012

4.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy.

M. Menz

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

6/ ZS nr 2/2012

5.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Niesłuchowski

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

7/ ZS nr 2/2012

6.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

12/ ZS nr 2/2012

7.

Fizyka

(zakres rozszerzony)

Program nauczania fizyki w technikum w zakresie rozszerzonym.

A.K. Byczuk

Z. S. Suwald

 

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04.2013 r.

7/ ZS nr 2/2013

8.

Wychowanie fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

U. Kierczak

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

14/ ZS nr 2/2012

9.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/1

z 20.09.2001

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

15/ ZS nr 2/2012

10.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć edukacyjnych dl II, III, IV etapu edukacyjnego.

G. Skirmuntt

Wydawnictwo

ORE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

16/ ZS nr 2/2012

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

11.

Systemy operacyjne

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

12.

Urządzenia techniki komputerowej

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

13.

Sieci komputerowe

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

14.

Witryny
i aplikacje internetowe

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

15.

Język angielski zawodowy

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

16.

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

17.

Pracownia sieciowych systemów operacyjnych

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

18.

Pracownia lokalnych sieci komputerowych

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 351203.

Z. Sobór

S. Torus

T. Klekot

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

30/ ZS nr 2/2012

 

TECHNIKUM NR 2 (stara podstawa programowa)

KLASA TRZECIA– TECHNIK INFORMATYK

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 

 

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceu profilowanego i technikum.

Mariola Pobidyńska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-5002-53/07

1/ZS nr 2/2011

2.

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzynska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

2/ ZS nr 2/2012

3.

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Krystyna Łuniewska

Urszula Tworek

Zofia Wąsik

Maria Zagórna

Wydawnictwo

WSiP

DKOS-4015-119/02

3/ZS nr 2/2011

4.

Historia

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

B. Burda

B. Halczak

R. M. Józefiak

M. Szymczak

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-90/02

4/ZS nr 2/2011

5.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Z. Smutek

J. Maleska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS -5002-4/04

5/ZS nr 2/2011

6.

Matematyka

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy oraz podstawowy z rozszerzeniem.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

DKW – 4015-37/01

6/ZS nr 2/2011

7.

Fizyka i astronomia

 

Fizyka i astronomia dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawoym z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych.

I. Fiałkowska

J. Salach

B. Sagnowska

Wydawnictwo

ZAMKOR

DKOS-5002-38/04

7/ZS nr 2/2011

8.

Chemia

Chemia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

S. Hejwowska

R. Marcinkowski

Wydawnictwo

OPERON

DKW – 4015-43/01

8/ZS nr 2/2011

9.

Biologia

Biologia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

W. Lewiński

G. Skirmuntt

J. Prokop

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-5/02

9/ZS nr 2/2011

10.

Geografia

Geografia. Program nauczania dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

H. P. Staniów

J. E. Wójcik

Wydawnictwo

NOWA ERA

DKOS-4015-77/02

10/ZS nr 2/2011

11.

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji.

U. Kierczak

T. Glos

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

DKW – 4014-88/01

11/ZS nr 2/2011

12.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/1

z 20.09.2001

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

15/ ZS nr 2/2012

13.

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

14.

Oprogramowanie biurowe

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

15.

Programowanie strukturalne i obiektowe

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

16.

Urządzenia techniki komputerowej

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

17.

Multimedia i grafika komputerowa

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

18.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

 

 

TECHNIKUM NR 2 (stara podstawa programowa)

KLASA CZWARTA– TECHNIK INFORMATYK

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Mariola Pobidyńska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-5002-53/07

1/ZS nr 2/2011

2.

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzynska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

2/ ZS nr 2/2012

3.

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kurs podstawowy.

Danuta Kin

Adam Krasicki

Wydawnictwo

Szkolne

PWN

DKOS-5002-51/03

3/ZS nr 2/2011

4.

Historia

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

B. Burda

B. Halczak

R. M. Józefiak

M. Szymczak

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-90/02

4/ZS nr 2/2011

5.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Z. Smutek

J. Maleska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS -5002-4/04

5/ZS nr 2/2011

6.

Matematyka

 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy oraz podstawowy z rozszerzeniem.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

DKW – 4015-37/01

6/ZS nr 2/2011

7.

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji.

U. Kierczak

T. Glos

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

DKW – 4014-88/01

11/ZS nr 2/2011

8.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/1

z 20.09.2001

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

15/ ZS nr 2/2012

9.

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

10.

Oprogramowanie biurowe

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

11.

Programowanie strukturalne i obiektowe

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

12.

Urządzenia techniki komputerowej

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

13.

Multimedia i grafika komputerowa

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

14.

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Program nauczania dla zawodu technik informatyk 312[01].

P. Matuszewski

G. Samociuk

M. Sobiech

A. Stachnio

P. Bartosiak

312[01]/T,SP/

MENiS/

2014.06.14

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011

16/ZS nr 2/2011

 

 

 

TECHNIKUM NR 2 (nowa podstawa programowa)

KLASA PIERWSZA – TECHNIK SPEDYTOR

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 

 

Ponad słowami. Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Barbara Łabęcka

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

1/ZS nr 2/2012

2.

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzyńska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

2/ ZS nr 2/2012

3.

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego dla licem ogólnokształcącego, technikum IV etap edukacyjny poziom IV.0 i IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

Ewa Muszyńska

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

3/ ZS nr 2/2012

4.

Wiedza o kulturze

Spotkanie z kulturą. Program nauczania przedmiotu wiedza o kulturze w liceum i technikum.

Barbara Łabędzka

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

4/ ZS nr 2/2012

5.

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.  Program nauczania do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marek Jekel

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

5/ ZS nr 2/2012

6.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy.

M. Menz

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

6/ ZS nr 2/2012

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Niesłuchowski

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

7/ ZS nr 2/2012

8.

Geografia

Czas na geografię. Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym.

E. Wilczyńska

Wydawnictwo

Szkolne

PWN

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

8/ ZS nr 2/2012

9.

Biologia

Biologia na czasie. Program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Kaczmarzyk

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

9/ ZS nr 2/2012

10.

Chemia

To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

R. Hassa

A. J. Mrzigod

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

10/ ZS nr 2/2012

11.

Fizyka

Odkryć fizykę. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

M. Braun

W. Śliwa

Wydawnictwo

NOWA ERA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

11/ ZS nr 2/2012

12.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

12/ ZS nr 2/2012

13.

Informatyka

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac.

Jarosław Skłodowski

Wydawnictwo

HELION

EDUKACJA

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

13/ ZS nr 2/2012

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Seria Ciekawi świata.

B. Boniek

B. Wojtas

Wydawnictwo

OPERON

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04.2013 r.

1/ ZS nr 2/2013

15.

Wychowanie fizyczne

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych.

U. Kierczak

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

14/ ZS nr 2/2012

16.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski dla technikum.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/10

9.06.2010

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04.2012 r.

 

2/ ZS nr 2/2013

17.

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie. Program zajęć edukacyjnych dl II, III, IV etapu edukacyjnego.

G. Skirmuntt

Wydawnictwo

ORE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

 

 

16/ ZS nr 2/2012

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

18.

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo - spedycyjnego

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108.

E. Gorczyca

A. Gontarz

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04..2013 r.

 

 

4/ ZS nr 2/2013

19.

Podstawy spedycji transportu

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108.

E. Gorczyca

A. Gontarz

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04..2013 r.

 

 

4/ ZS nr 2/2013

20.

Przewóz ładunków

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108.

E. Gorczyca

A. Gontarz

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04..2013 r.

 

 

4/ ZS nr 2/2013

21.

Podstawy prawa transportowego

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108.

E. Gorczyca

A. Gontarz

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04..2013 r.

 

 

4/ ZS nr 2/2013

22.

Język angielski zawodowy

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 333108.

E. Gorczyca

A. Gontarz

KOWEZIU

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04..2013 r.

 

 

4/ ZS nr 2/2013

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

23.

Będą realizowane od klasy II

 

 

TECHNIKUM NR 2 (stara podstawa programowa)

KLASA TRZECIA – TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, SPEDYTOR

 

Lp.

 

Zajęcia edukacyjne

 

Tytuł programu

 

Autorzy

 

Wydawnictwo

Nr programu zatwierdzonego przez MEN lub Radę Pedagogiczną

 

Nr w SZPN

1.

Język polski

 

Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Mariola Pobidyńska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-5002-53/07

1/ZS nr 2/2011

2.

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum IV etap edukacyjny poziom IV.1 Poziom podstawowy i rozszerzony.

M. Kłos

A. Sikorzyńska

B. Czrnecka - Cicha

Wydawnictwo

PEARSON CENTRAL EUROPE

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  9/2010/2011

z dnia 19.04.2011 r.

2/ZS nr 2/2011

3.

Język niemiecki

 

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Krystyna Łuniewska

Urszula Tworek

Zofia Wąsik

Maria Zagórna

Wydawnictwo

WSiP

DKOS-4015-119/02

3/ZS nr 2/2011

4.

Historia

Program nauczania historii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

B. Burda

B. Halczak

R. M. Józefiak

M. Szymczak

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-90/02

4/ZS nr 2/2011

5.

Wiedza o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Z. Smutek

J. Maleska

Wydawnictwo

OPERON

DKOS -5002-4/04

5/ZS nr 2/2011

6.

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla liceum i technikum. Zakres podstawowy oraz podstawowy z rozszerzeniem.

M. Karpiński

J. Lech

M. Braun

Wydawnictwo

GWO

 

DKW – 4015-37/01

6/ZS nr 2/2011

7.

Fizyka i astronomia

Fizyka i astronomia dla szkół ponadgimnazjalnych. Program kształcenia w zakresie podstawoym z elementami kursu rozszerzonego koniecznymi do podjęcia studiów technicznych i przyrodniczych.

I. Fiałkowska

J. Salach

B. Sagnowska

Wydawnictwo

ZAMKOR

DKOS-5002-38/04

7/ZS nr 2/2011

8.

Chemia

Chemia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

S. Hejwowska

R. Marcinkowski

Wydawnictwo

OPERON

DKW – 4015-43/01

8/ZS nr 2/2011

9.

Biologia

Biologia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

W. Lewiński

G. Skirmuntt

J. Prokop

Wydawnictwo

OPERON

DKOS-4015-5/02

9/ZS nr 2/2011

10.

Geografia

Geografia. Program nauczania dla liceum i technikum. Zakres podstawowy.

H. P. Staniów

J. E. Wójcik

Wydawnictwo

NOWA ERA

DKOS-4015-77/02

10/ZS nr 2/2011

11.

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji.

U. Kierczak

T. Glos

Oficyna Wydawnicza

IMPULS

DKW – 4014-88/01

11/ZS nr 2/2011

12.

Religia

Świadek Chrystusa. Program ogólnopolski.

Komisja Wychowania Katolickiego

KEP

AZ-4-01/1

z 20.09.2001

Uchwała Rady Pedagogicznej Nr  1/2012/2013

z dnia 28.08.2012 r.

15/ ZS nr 2/2012

Technik obsługi turystycznej

13.

Geografia turystyczna

Program nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej 341[05].

M. Peć

I. Michniewicz

B. Steblik – Wlaźlak

A. Sancewicz - Kliś

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[05]/MEN/2008.02.07

14/ZS nr 2/2011

14.

Język angielski zawodowy

Program nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej 341[05].

M. Peć

I. Michniewicz

B. Steblik – Wlaźlak

A. Sancewicz - Kliś

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[05]/MEN/2008.02.07

14/ZS nr 2/2011

15.

Marketing usług turystycznych

Program nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej 341[05].

M. Peć

I. Michniewicz

B. Steblik – Wlaźlak

A. Sancewicz - Kliś

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[05]/MEN/2008.02.07

14/ZS nr 2/2011

16.

Obsługa ruchu turystycznego

Program nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej 341[05].

M. Peć

I. Michniewicz

B. Steblik – Wlaźlak

A. Sancewicz - Kliś

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[05]/MEN/2008.02.07

14/ZS nr 2/2011

17.

Obsługa informatyczna w turystyce

Program nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej 341[05].

M. Peć

I. Michniewicz

B. Steblik – Wlaźlak

A. Sancewicz - Kliś

Ministerstwo Edukacji Narodowej

341[05]/MEN/2008.02.07

14/ZS nr 2/2011

18.

Pilot wycieczek

Program autorski. Program nauczania do przedmiotu specjalizacyjnego: pilot wycieczek.

Nauczyciel

ZS Nr 2

M. Sikora

Program autorski

Pedagogicznej Nr  8/2012/2013

z dnia 22.04..2013 r.

6/ ZS nr 2/2013

Technik spedytor

13.

Podstawy spedycji transportu

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 342[02].

Zespół pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu pod kierunkiem R. Świwkatowskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu

342[02]/SP

/MENiS

/2002.07.02

15/ZS nr 2/2011

14.

Środki transportu

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 342[02].

Zespół pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu pod kierunkiem R. Świwkatowskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu

342[02]/SP

/MENiS

/2002.07.02

15/ZS nr 2/2011

15.

Podstawy prawa transportowego

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 342[02].

Zespół pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu pod kierunkiem R. Świwkatowskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu

342[02]/SP

/MENiS

/2002.07.02

15/ZS nr 2/2011

16.

Rachunkowość

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 342[02].

Zespół pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu pod kierunkiem R. Świwkatowskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu

342[02]/SP

/MENiS

/2002.07.02

15/ZS nr 2/2011

17.

Marketing i sztuka negocjacji w spedycji

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 342[02].

Zespół pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu pod kierunkiem R. Świwkatowskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu

342[02]/SP

/MENiS

/2002.07.02

15/ZS nr 2/2011

18.

Zarządzanie działalnością spedycyjną

Program nauczania dla zawodu technik spedytor 342[02].

Zespół pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu pod kierunkiem R. Świwkatowskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

i Sportu