ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi MazowieckiejW roku szkolnym 2014/2015
 
w Zespole Szkół nr 2
 
młodzież będzie mogła kształcić się
 
w następujących typach szkół:

 

 

Technikum nr 2, w ramach którego występują zawody:

- technik ekonomista

- technik informatyk

- technik spedytor

- technik organizacji reklamy                         

                                                                    
   Pobierz podanie do Technikum nr 2

 

II Liceum Ogólnokształcące, w ramach którego występują klasy:

 
- Klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa
(w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski / język niemiecki)

- Klasa społeczno-prawna
(w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski)

- Klasa przyrodniczo-turystyczna                    
(w zakresie rozszerzonym: geografia, biologia, język angielski)

- Klasa matematyczno-przyrodnicza                        
(w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, język angielski)

                                            
  Pobierz podanie do II Liceum Ogólnokształcącego

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2,

 - klasa wielozawodowa

  Pobierz podanie do klasy wielozawodowej

 Wydział  Zaoczny,

- liceum ogólnokształcące dla dorosłych
(w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka)

    Pobierz podanie do LO dla dorosłych
   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.