ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

            w Ostrowi MazowieckiejW roku szkolnym 2018/2019
 w Zespole Szkół nr 2

młodzież będzie mogła kształcić się
w następujących typach szkół:

 
 

Technikum nr 2, w ramach którego występują zawody:

- technik ekonomista 

- technik informatyk

- technik spedytor

- technik organizacji reklamy                          

- technik handlowiec                    

 
  
Pobierz podanie do Technikum nr 2

 

II Liceum Ogólnokształcące, w ramach którego występują klasy:

- klasa I LOA - humanistyczno-medialna / pedagogiczno-opiekuńcza z elementami ratownictwa
(w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, geografia / język polski, język angielski, biologia)
- klasa I LOB - europeistyka / menadżerska                  
(w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia, /
język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia)

- klasa I LOC - przyrodniczo-turystyczna / medyczna                   
(w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, geografia / język angielski, biologia, chemia)

 
  Pobierz podanie do II Liceum Ogólnokształcącego

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

- klasa wielozawodowa

 
  Pobierz podanie do szkoły branżowej
   
Webmaster: Artur Obuchowski                                                                                  Copyright by www.ekonomik.szkola.pl  -  Wszystkie prawa zastrzeżone.